Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok

2023 rok - obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół

2023 rok - obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół

 

Rok 2023 minął nam nieubłaganie zatem czas przystąpić do jego rozliczenia. Jak co roku, wszyscy Prezesi Kół, mają z tym związane swoje zadania do wykonania. Takimi końcoworocznymi obowiązkami są między innymi:

1. BILANS

2. INFORMACJA ORGANIZACYJNA

3. STANY RODZIN PSZCZELICH

 

Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok
Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok

 

BILANS

W zakresie BILANSU prosimy o wypełnienie specjalnie przygotowanego na tą okoliczność druku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2023 roku. W druku tym należy uwzględnić wszystkie uzyskane przychody oraz koszty, jakie dane Koło poniosło na przestrzeni całego ostatniego 2023 roku. Rok bilansowy jest zamykany w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. W bilansie zatem należy wykazać wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie miały miejsce w tym konkretnie dookreślonym przedziale czasowym. Zarówno przychody jak i koszty rozbijamy na poszczególne, indywidualne dane, a mianowicie:

 1. Przychody
  • składka członkowska
  • składka ulowa
  • wpisowe
 2. Koszty
  • zakup materiałów biurowych
  • delegacje
  • składka na sztandar
  • opłaty pocztowe, bankowe, inne
  • inne (wpisać jakie)
 3. Sprawozdanie z działalności finansowej danego Koła uwzględnia również posiadany stan gotówki, zarówno na początek roku - 1 stycznia 2023 roku, jak i na koniec roku - 31 grudnia 2023 roku. Druk należy wypełnić prawidłowo, zawrzeć w nim wszystkie niezbędne dane, podliczyć, sprawdzić, wpisać ostateczną kwotę słownie, podpisać przez wskazane do tych czynności osoby i przekazać do Biura RZP Konin.

 

Poniżej prezentujemy druk bilansu, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku.

 

Sprawozdanie z działalności finansowej Kół - bilans

 


INFORMACJA ORGANIZACYJNA dla PZP

Polski Związek Pszczelarski zwraca się z prośbą o wypełnienie druku INFORMACJI ORGANIZACYJNEJ za 2023 rok. Druk ten obejmuje swoim zakresem przedział czasowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Ankieta ta jest wypełniana przez Prezesów Kół każdego roku, dokładnie o tej porze. Zawiera w sobie szereg istotnych informacji, które są szalenie ważne w dalszym procesie analiz, przygotowywania statystyk i podejmowania na ich podstawie dalszych działań. Prosimy zatem o dokładne przeanalizowanie wszystkich punktów i precyzyjne wypełnienie każdego z pól. Pola, które nie dotyczą danego Koła, należy zwyczajowo pominąć. 

 

 

Poniżej prezentujemy druk informacji organizacyjnej dla PZP, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku.

 

INFORMACJA ORGANIZACYJNA PZP 2023 ROK

 


STANY RODZIN PSZCZELICH PSZCZELARZY, KTÓRZY NIE UCZESTNICZYLI W ROZDANIU PROJEKTOWYM w sezonie 2023/2024

 

W zakresie STANÓW RODZIN PSZCZELICH prosimy o sporządzenie listy osób, które nie brały udziału w tegorocznym rozdaniu projektowym i nie podały jeszcze swoich stanów rodzin pszczelich do wyliczenia składki członkowskiej i ulowej na rok 2024. Dane tych osób podajemy zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31.12.2023r. Nie ma na tą okoliczność przygotowanego specjalnego druku, dane te należy spisać na zwykłej kartce. Wskazane spisane dane należy dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku osobiście lub mailem na adres: [email protected]

 

 


PSZCZELARSKA-EDUKACJA-NAJMŁODSZYCH Bogdan Wesołowski

PSZCZELARSKA EDUKACJA NAJMŁODSZYCH - wykłady w 2023 roku

PSZCZELARSKA EDUKACJA NAJMŁODSZYCH

- wykłady w 2023 roku

 

W roku 2023 odbyło się wiele spotkań edukacyjnych związanych z tematyką pszczół. Edukacje te odbywały się w wielu miejscach i w różnych formach. Formą przekazywania wiedzy i doświadczenia, najbardziej popularną ze wszystkich, są spotkania z maluchami i młodzieżą w przedszkolach i szkołach, ale nie tylko. Wielu Naszych Pszczelarzy, zrzeszonych w RZP Konin, pełni rolę edukatorów pszczelarstwa w takiej właśnie formie.

Jako RZP Konin postanowiliśmy przybliżyć sylwetki Naszych Edukatorów oraz ich zaangażowanie i pracę na rzecz tej gałęzi działalności statutowej, wprowadzając cykl "PSZCZELARSKA EDUKACJA NAJMŁODSZYCH". Tym wpisem początkujemy ten nowy cykl, który będzie pokazywał czym jest pszczelarstwo, kto się tym zajmuje, jak ono wygląda tak "od kuchni".

Pierwszą osobą, która zechciała się z Nami podzielić swoją pszczelarską przygodą w roli edukatora, jest Nasz Kolega, Pan Bogdan Wesołowski, na co dzień czynny Pszczelarz, członek Koła Koło. Pan Bogdan jest pszczelarzem z wieloletnim doświadczeniem, zrzeszonym w RZP Konin od 2017 roku, członkiem Komisji Rewizyjnej Koła Koło, z rozległą wiedzą, zdobywaną międzypokoleniowo, praktykiem i pasjonatem, Pszczelarzem zasłużonym i odznaczonym. Posiada swoją pasiekę pod nazwą "WESOŁA PASIEKA", w której realizuje swoją pszczelarską pasję. Tą pasją dzieli się na co dzień zarówno z tymi najmłodszymi, spotykając się z nimi osobiście, jak i udzielając się społecznie, dokonując m.in. nasadzeń drzew i krzewów. Dzisiaj pochylimy się nad tą pierwszą formą, a mianowicie nad PSZCZELARSKĄ EDUKACJĄ NAJMŁODSZYCH.

Dzięki uprzejmości Pana Bogdana pokażemy dziś kilka jego spotkań. Jak sam przyznaje, sprawiają mu one ogromną radość i przyjemność. Opisał swoją tegoroczną działalność w taki oto sposób:

"W roku bieżącym, 2023, zorganizowałem i prowadziłem dwa wykłady edukacyjne na temat pszczół.

Pierwszy wykład miał miejsce w mojej firmie (Saint-Gobain w Kole), gdzie zorganizowaliśmy dla dzieci pracowników firmy konkurs na temat "Dlaczego pszczoły są dla nas ważne?". Dzieci miały to wyrazić w dowolnej formie plastycznej. Wpłynęła prawie setka prac! Podczas finału, który odbył się 30.08.2023r., miałem przyjemność przygotować wystawę i przybliżyć dzieciom oraz ich rodzicom pszczelarstwo "od kuchni". Zebrani goście:

 1. poznali mieszkańców ula,

 2. dowiedzieli się jak wyglądało pszczelarstwo kiedyś, a jak obecnie,

 3. poznali wszystkie produkty pszczele oraz sposoby ich pozyskiwania,

 4. mogli obejrzeć ul od środka, poznając wszystkie jego elementy,

 5. mogli zobaczyć narzędzia, którymi posługuje się pszczelarz na pasieczysku i w pracowni,

 6. mogli również zobaczyć żywe pszczoły wraz z królową w ulu pokazowym.

Chętni wcielili się w rolę pszczelarza, ubierając stój pszczelarski, a na koniec wszyscy skosztowali słodkiego upominku w postaci naturalnego miodu serwowanego przez moje koleżanki w wafelku. Myślę, że było to bardzo udane i potrzebne spotkanie.

Poniżej kilka fotek z tego wydarzenia oraz filmy z tego spotkania.

 

Film nr 1:

 

Film nr 2:

Drugi wykład miał miejsce pod koniec września 2023r. w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kole, gdzie uczęszcza mój wnuczek Fabian. Odwiedziliśmy grupy przedszkolaków, które były zachwycone spotkaniem. Jak na poprzednim spotkaniu, również i tutaj, dzieciaki mogły na własne oczy poznać mieszkańców ula, zobaczyć żywe pszczoły wraz z królową w pokazowym ulu, poznać wszystkie produkty pszczele i sposoby ich pozyskiwania, zobaczyć wszystkie narzędzia, jakimi posługuje się pszczelarz w pracach przy pszczołach zarówno w pracowni jak i na pasieczysku, zajrzeć do ula i poznać wszystkie jego elementy. Dzieciaki z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały również opowieści o pszczelarstwie, o tym jak ono wyglądało dawniej i dziś. A na koniec z ogromną frajdą skosztowały miodu w wafelku, co było dopełnieniem całego dnia pełnego atrakcji. Dla mnie natomiast, jako edukatora, największą radością były wielkie i szczere uśmiechy dzieciaków. To jest bezcenne.

To wydarzenie zostało kilkukrotnie opisane na stronie gospodarza tego wydarzenia – Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kole. Poniżej linki do artykułów i zdjęć z tych wydarzeń. 

"Spotkanie z pszczelarzem

Przedszkolaki uczestniczyły w wyjątkowym spotkaniu. Dzieci miały możliwość poznać życie pszczół oraz produkcję miodu. Swą wiedzą podzielił się niezwykły gość, pszczelarz – Pan Bogdan Wesołowski  (dziadek Fabianka z grupy IV). Zaproszony pszczelarz przybył z wieloma atrybutami potrzebnymi do zbioru miodu. Były pszczoły, stroje pszczelarzy, podkurzacz, prawdziwy ul…Przedszkolaki poznały wiele ciekawostek z życia pszczół, ich fascynujący świat, a przede wszystkim mogły podziwiać je na żywo.  Dzieci poznały etapy rozwoju pszczoły, dowiedziały się, jaką rolę w ulu pełni królowa, robotnice, kim jest truteń…, jak i gdzie pszczoły przenoszą pyłek kwiatowy oraz jak powstaje miód. Przedszkolaki miały możliwość zobaczenia niektórych narzędzi niezbędnych w pracy pszczelarza, chętne dzieci mogły nawet wcielić się w jego rolę przymierzając ubranie zakładane przed wejściem do pasieki.

Najważniejszym przesłaniem warsztatów było uświadomienie najmłodszym, jak ważne jest istnienie pszczół dla ludzi.

Były to bardzo ciekawe zajęcia, które na długo pozostaną w pamięci dzieci.

Serdecznie dziękujemy Panu Bogdanowi za poświęcony czas i przekazanie dzieciom cennych wiadomości.

Dziękujemy grupie IV za zaproszenie."

Przedszkole Miejskie nr 1 w Kole - GRUPA 4 i 7

 więcej zdjęć znajdziesz tutaj:

http://pm1kolo.szkolnastrona.pl/art,6527,wizyta-pszczelarza

http://pm1kolo.szkolnastrona.pl/art,6528,spotkanie-z-pszczelarzem

http://pm1kolo.szkolnastrona.pl/art,6543,wizyta-pszczelarza


Dzieciaczki wraz z wychowawcami pięknie podziękowali Naszemu Pszczelarzowi i uhonorowali go wręczając taki oto dyplom:

Wszystkie osoby chętne do zorganizowania takiego spotkania na terenie Gminy Koło i okolic mogą kontaktować się bezpośrednio z Panem Bogdanem Wesołowskim. Dane kontaktowe prezentujemy poniżej:

Życzymy kolejnych, równie owocnych spotkań

 


Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję

Akcja "MIÓD NA SERCE"

Akcja "MIÓD NA SERCE"

FUNDACJA SPEM DONARE prowadząca HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

 

W 2023 roku FUNDACJA SPEM DONARE, prowadząca HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO w Licheniu Starym, już po raz drugi zwróciła się do Pszczelarzy, za pośrednictwem Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie, z prośbą o wsparcie organizowanej przez nich akcji "MIÓD NA SERCE". Prośba ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i odzewem naszych Pszczelarzy. Podobnie jak w roku ubiegłym 2022, tak i w tym roku, brać pszczelarska odpowiedziała dużym zaangażowaniem czynnie wspierając tą szczytną akcję. Fundacja Spem Donare, za pośrednictwem RZP Konin, otrzymała pierwszą partię produktu pszczelego - słoiki miodu. Akcja nadal trwa. Wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie zdążyli przekazać darów swojego serca, zapraszamy do Biura RZP Konin. 

 

Fundacja Spem Donare, na ręce Prezesa RZP Konin Pana Romana Kowalak, złożyła serdeczne podziękowania Zarządowi Regionalnemu Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie oraz wszystkim Pszczelarzom, uczestniczącym w tegorocznej akcji "MIÓD NA SERCE".

Poniżej prezentujemy otrzymane podziękowania i moment ich przekazania:

 

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"

 

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"

 

Fundacja Spem Donare

Przybliżamy nieco profil Fundacji Spem Donare i zakres ich działalności. Na stronie internetowej HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO przeczytamy taki wpis:

Hospicjum stacjonarne

Hospicjum jest miejscem do którego przyjmowani są pacjenci nieuleczalnie chorzy, nierokujący nadziei na wyleczenie w schyłkowym okresie życia, aby ten czas który im pozostał mogli spędzić w możliwie najlepszych warunkach. Działaniem obejmuje chorych potrzebujących pomocy, niezależnie od poglądów religijnych.

Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym, jako wszechstronna opieka nad pacjentami cierpiącymi na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w końcowym okresie życia. Celem jest poprawa jakości życia chorych poprzez możliwe uśmierzenie wszechogarniającego bólu i innych skutków choroby oraz na wsparciu psychicznym, duchowym, które ma przygotować chorego do spokojnej i godnej śmierci. Dla rodzin, których bliscy przebywają w hospicjum, jest wsparciem w trakcie choroby oraz podczas żałoby.

W zależności od stanu zdrowia chorego w Polsce dostępne są różnego rodzaju placówki oferujące całodobową opiekę.

Osoby, które:

 1. Wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS).
 2. Wymagają wzmożonej opieki medycznej winny być skierowane do zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL) lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej (ZPO).
 3. Cierpią na zaawansowaną i postępująca chorobę, nierokującą nadziei na wyleczenie w ostatnim nieuleczalnym stadium kwalifikowane są do opieki hospicyjnej.

Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego stanowi nowoczesny oddział szpitalny dla osób nieuleczalnie chorych, w którym oprócz pacjentów i personelu medycznego znajdują miejsce wolontariusze i rodziny chorych. Do hospicjum trafiają ubezpieczeni pacjenci na podstawie skierowania od lekarza, a jedynym kryterium przyjęcia jest rodzaj i stadium choroby.

Pacjentami opiekuje się wyspecjalizowany zespół składający się z:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • fizjoterapeutów,
 • opiekunów,
 • salowych,
 • psychologa,
 • dietetyka,
 • kapelana,
 • wolontariuszy,
 • personelu administracyjno-technicznego.

Opieka hospicyjna obejmuje:

 • przyjmowanie chorych z udokumentowanym zakończeniem leczenia, w szczególności cierpiących na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w terminalnej fazie choroby,
 • leczenie bólu i innych objawów somatycznych,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych poprawiających komfort życia chorych,
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin chorych,
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i socjalnych chorych,
 • zapewnienie dostępu do pomocy duchowej,
 • przyjmowanie chorych na okres czasowy w celu ulżenia rodzinie

W budynku licheńskiego hospicjum przygotowano dziewięć 2-3 osobowych pokoi z łazienkami, gabinety zabiegowe, salę rehabilitacyjną. Wyposażenie budynku jest w pełni profesjonalne, o najwyższym standardzie technicznym spełniającym wymogi opieki paliatywnej.

Pacjenci, których stan zdrowia na to pozwala, chętnie spędzają czas w sali terapii zajęciowej lub ogrodzie. Opiekę duchową, codzienną możliwość spowiedzi i uczestnictwa w Mszy świętej, zapewnia chorym kapelan. Obszerna kaplica urządzona na poddaszu jest w stanie pomieścić pacjentów na wózkach i łóżkach, dojazd do kaplicy z każdej kondygnacji zapewnia obszerna szpitalna winda osobowa. Pacjenci, których stan nie pozwala na przemieszczanie mogą uczestniczyć w Mszy św. dzięki transmisji poprzez odbiorniki telewizyjne w każdej sali chorych.


PODZIĘKOWANIE

 

Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie

oraz Prezes Pan Roman Kowalak

DZIĘKUJĄ

Naszym Pszczelarzom

za wsparcie, zrozumienie i okazane serce.

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"


RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Kole

KOŁO KOŁO – informacje 2023 roku

KOŁO KOŁO - informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Kole. To Nasze szóste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pani Prezes - Aleksandry Domańskiej.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Kole
RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Kole

ZARZĄD - KOŁO KOŁO

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Kole wchodzą: 

Prezes: Aleksandra Domańska

V-ce Prezes: Marcin Antkiewicz

Sekretarz: Małgorzata Wawrzyniak

Skarbnik: Marek Otremba

Członek Zarządu: Mateusz Trzybiński

Członek Zarządu: Waldemar Frydrych


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA KOŁO

Przewodniczący: Kamil Misiak

Członek: Marcin Pochylski

Członek: Bogdan Wesołowski


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE KOŁO

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Kole posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     28 1240 1415 1111 0011 2354 2293

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Koło na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Kole można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 663 965 486
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezes Koła - Pani Aleksandry Domańskiej. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Koło, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Koło, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów - wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów - wersja interaktywna

Prezes Koła Koło →                                     formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA KOŁO

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Koło w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowią:   102 osoby;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   4847 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   posiada - 3 osoby     Są nimi: Pan Leszek Witkowski, Pan Mieczysław Szmajdziński oraz Pan Czesław Jurkiewicz;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   5 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA KOŁO

Koło Koło posiada w swoich szeregach czterech członków z tytułem "mistrza pszczelarza". Są nim: Pan Marek Otremba, Pan Sławomir Trzybiński, Pan Jan Ziółkowski oraz Pan Mieczysław Szmajdziński. 

Koło Koło posiada w swoich szeregach trzech członków - edukatorów pszczelarstwa. Są nim: Pan Marek Otremba, Pan Sławomir Trzybiński oraz Pan Bogdan Wesołowski.

Koło Koło posiada na swoim terenie dwie pasieki edukacyjne.


WIZYTÓWKA KOŁA KOŁO

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Koło:

WIZYTÓWKA - KOŁO KOŁO

https://rzpkonin.pl/o-nas/wykaz-kol-rzp-konin/