Akcja „MIÓD NA SERCE”

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 4FUNDACJA SPEM DONARE prowadząca HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

 

W 2023 roku FUNDACJA SPEM DONARE, prowadząca HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO w Licheniu Starym, już po raz drugi zwróciła się do Pszczelarzy, za pośrednictwem Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie, z prośbą o wsparcie organizowanej przez nich akcji „MIÓD NA SERCE”. Prośba ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i odzewem naszych Pszczelarzy. Podobnie jak w roku ubiegłym 2022, tak i w tym roku, brać pszczelarska odpowiedziała dużym zaangażowaniem czynnie wspierając tą szczytną akcję. Fundacja Spem Donare, za pośrednictwem RZP Konin, otrzymała pierwszą partię produktu pszczelego – słoiki miodu. Akcja nadal trwa. Wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie zdążyli przekazać darów swojego serca, zapraszamy do Biura RZP Konin. 

 

Fundacja Spem Donare, na ręce Prezesa RZP Konin Pana Romana Kowalak, złożyła serdeczne podziękowania Zarządowi Regionalnemu Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie oraz wszystkim Pszczelarzom, uczestniczącym w tegorocznej akcji „MIÓD NA SERCE”.

Poniżej prezentujemy otrzymane podziękowania i moment ich przekazania:

 

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję „MIÓD NA SERCE”

 

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję „MIÓD NA SERCE”

 

Fundacja Spem Donare

Przybliżamy nieco profil Fundacji Spem Donare i zakres ich działalności. Na stronie internetowej HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO przeczytamy taki wpis:

Hospicjum stacjonarne

Hospicjum jest miejscem do którego przyjmowani są pacjenci nieuleczalnie chorzy, nierokujący nadziei na wyleczenie w schyłkowym okresie życia, aby ten czas który im pozostał mogli spędzić w możliwie najlepszych warunkach. Działaniem obejmuje chorych potrzebujących pomocy, niezależnie od poglądów religijnych.

Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym, jako wszechstronna opieka nad pacjentami cierpiącymi na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w końcowym okresie życia. Celem jest poprawa jakości życia chorych poprzez możliwe uśmierzenie wszechogarniającego bólu i innych skutków choroby oraz na wsparciu psychicznym, duchowym, które ma przygotować chorego do spokojnej i godnej śmierci. Dla rodzin, których bliscy przebywają w hospicjum, jest wsparciem w trakcie choroby oraz podczas żałoby.

W zależności od stanu zdrowia chorego w Polsce dostępne są różnego rodzaju placówki oferujące całodobową opiekę.

Osoby, które:

 1. Wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS).
 2. Wymagają wzmożonej opieki medycznej winny być skierowane do zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL) lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej (ZPO).
 3. Cierpią na zaawansowaną i postępująca chorobę, nierokującą nadziei na wyleczenie w ostatnim nieuleczalnym stadium kwalifikowane są do opieki hospicyjnej.

Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego stanowi nowoczesny oddział szpitalny dla osób nieuleczalnie chorych, w którym oprócz pacjentów i personelu medycznego znajdują miejsce wolontariusze i rodziny chorych. Do hospicjum trafiają ubezpieczeni pacjenci na podstawie skierowania od lekarza, a jedynym kryterium przyjęcia jest rodzaj i stadium choroby.

Pacjentami opiekuje się wyspecjalizowany zespół składający się z:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • fizjoterapeutów,
 • opiekunów,
 • salowych,
 • psychologa,
 • dietetyka,
 • kapelana,
 • wolontariuszy,
 • personelu administracyjno-technicznego.

Opieka hospicyjna obejmuje:

 • przyjmowanie chorych z udokumentowanym zakończeniem leczenia, w szczególności cierpiących na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w terminalnej fazie choroby,
 • leczenie bólu i innych objawów somatycznych,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych poprawiających komfort życia chorych,
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin chorych,
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i socjalnych chorych,
 • zapewnienie dostępu do pomocy duchowej,
 • przyjmowanie chorych na okres czasowy w celu ulżenia rodzinie

W budynku licheńskiego hospicjum przygotowano dziewięć 2-3 osobowych pokoi z łazienkami, gabinety zabiegowe, salę rehabilitacyjną. Wyposażenie budynku jest w pełni profesjonalne, o najwyższym standardzie technicznym spełniającym wymogi opieki paliatywnej.

Pacjenci, których stan zdrowia na to pozwala, chętnie spędzają czas w sali terapii zajęciowej lub ogrodzie. Opiekę duchową, codzienną możliwość spowiedzi i uczestnictwa w Mszy świętej, zapewnia chorym kapelan. Obszerna kaplica urządzona na poddaszu jest w stanie pomieścić pacjentów na wózkach i łóżkach, dojazd do kaplicy z każdej kondygnacji zapewnia obszerna szpitalna winda osobowa. Pacjenci, których stan nie pozwala na przemieszczanie mogą uczestniczyć w Mszy św. dzięki transmisji poprzez odbiorniki telewizyjne w każdej sali chorych.


PODZIĘKOWANIE

 

Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie

oraz Prezes Pan Roman Kowalak

DZIĘKUJĄ

Naszym Pszczelarzom

za wsparcie, zrozumienie i okazane serce.

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję „MIÓD NA SERCE”