ARiMR regulamin naboru wniosków o dotacje na rok 2024

ARiMR – regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2024

ARiMR - regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2024 Znamy już wytyczne i pełen regulamin ogłoszony przez MRiRW oraz ARiMR. Informacje pojawiły się w…


Oferty dotacyjne na analizę miodu w sezonie 2023/2024

OFERTA na analizę miodu – sezon 2023/2024

Analiza miodu – oferta na sezon 2023/2024 Poniżej prezentujemy Państwu ofertę dotacyjną na badanie jakości handlowej miodu oraz identyfikację miodów odmianowych w sezonie 2023/2024 jakie…


MRiRW szczegółowe wytyczne pod projekt ANALIZA MIODU na sezon 2023/2024

MRiRW 2024 – wytyczne do projektu ANALIZA MIODU (interwencja I.6.7 – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych)

MRiRW 2024 - wytyczne do projektu ANALIZA MIODU (interwencja I.6.7 - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych)   W tym artykule prezentujemy…


szczegółowe wytyczne do interwencji pszczelarskich na rok 2024

MRiRW – Wytyczne szczegółowe na rok 2024 w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim…


Oświadczenie pszczelarza/ producenta produktów pszczelich o umieszczaniu na rynku produktów pszczelich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

Upoważnienie do reprezentacji pszczelarza w sprawach dotacyjnych