KOŁO KOŁO – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Kole. To Nasze szóste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pani Prezes – Aleksandry Domańskiej.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Kole
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Kole

ZARZĄD – KOŁO KOŁO

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Kole wchodzą: 

Prezes: Aleksandra Domańska

V-ce Prezes: Marcin Antkiewicz

Sekretarz: Małgorzata Wawrzyniak

Skarbnik: Marek Otremba

Członek Zarządu: Mateusz Trzybiński

Członek Zarządu: Waldemar Frydrych


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA KOŁO

Przewodniczący: Kamil Misiak

Członek: Marcin Pochylski

Członek: Bogdan Wesołowski


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE KOŁO

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Kole posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     28 1240 1415 1111 0011 2354 2293

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Koło na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Kole można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 663 965 486
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezes Koła – Pani Aleksandry Domańskiej. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Koło, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Koło, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Koło →                                     formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA KOŁO

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Koło w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowią:   102 osoby;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   4847 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   posiada – 3 osoby     Są nimi: Pan Leszek Witkowski, Pan Mieczysław Szmajdziński oraz Pan Czesław Jurkiewicz;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   5 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA KOŁO

Koło Koło posiada w swoich szeregach czterech członków z tytułem „mistrza pszczelarza”. Są nim: Pan Marek Otremba, Pan Sławomir Trzybiński, Pan Jan Ziółkowski oraz Pan Mieczysław Szmajdziński. 

Koło Koło posiada w swoich szeregach trzech członków – edukatorów pszczelarstwa. Są nim: Pan Marek Otremba, Pan Sławomir Trzybiński oraz Pan Bogdan Wesołowski.

Koło Koło posiada na swoim terenie dwie pasieki edukacyjne.


WIZYTÓWKA KOŁA KOŁO

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Koło:

WIZYTÓWKA – KOŁO KOŁO

Wykaz Kół RZP Konin