Regulamin dla pszczelarzy RZP KONIN na rok 2024

 

Poniżej zamieszczamy regulamin obsługi dotacji przez RZP KONIN w sezonie 2023/2024. Regulamin ten przeznaczony jest dla wszystkich pszczelarzy zrzeszonych w RZP KONIN, którzy w roku dotacyjnym 2023/2024 zamierzają skorzystać z dofinansowań pozyskiwanych z zasobów ARiMR. Dokument ten zawiera wszystkie istotne kwestie, od podstawowych informacji, przez dokumentację i terminy naboru na płatnościach kończąc. Dokument ten wyjaśnia cały proces składania zamówień w RZP KONIN, który w tym sezonie uległ zmianom. Prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z wytycznymi i ich wdrożenie.

 

Regulamin dla pszczelarzy na rok 2024 - obsługa dotacji przez RZP KONIN
Regulamin dla pszczelarzy na rok 2024 – obsługa dotacji przez RZP KONIN

REGULAMIN DLA PSZCZELARZA 2024 – OBSŁUGA DOTACJI PRZEZ RZP KONIN

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 19

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 21

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 23

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 25

DRUKI ZAMÓWIEŃ

Poniżej zamieszczamy zestaw druków, jakie należy wypełnić i złożyć w RZP KONIN.

 

Pszczelarze składający swoje zamówienia stacjonarnie na zebraniach w Kołach:

 1. PROJEKT SPRZĘT (kliknij w linki):

  Druk zamówienia na sprzęt pszczelarski sezon 2023.2024

  Oświadczenie

 2. PROJEKTY: SZKOLENIE, LEKI, PSZCZOŁY (kliknij w link): bez zamówienia ale z oświadczeniem – wystarczy zapisać na kartce producenta, rodzaj asortymentu, cenę netto i brutto oraz zabrać gotówkę na wpłatę za zamówienia

  Oświadczenie


 

Pszczelarze składający swoje zamówienia stacjonarnie w Biurze RZP KONIN:

 1. PROJEKT SPRZĘT (kliknij w linki):

  Druk zamówienia na sprzęt pszczelarski sezon 2023.2024

  Oświadczenie

 2. PROJEKTY: SZKOLENIE, LEKI, PSZCZOŁY (kliknij w link): bez zamówienia ale z oświadczeniem – wystarczy zapisać na kartce producenta, rodzaj asortymentu, cenę netto i brutto oraz zabrać gotówkę na wpłatę za zamówienia. 

  Oświadczenie

 


 

Pszczelarze składający swoje zamówienia online:

 1. PROJEKT SPRZĘT (kliknij w linki):

  Druk zamówienia na sprzęt pszczelarski sezon 2023.2024

  Oświadczenie

 2. PROJEKTY: SZKOLENIE, LEKI, PSZCZOŁY (kliknij w linki): 

  DRUK ZAMÓWIENIA SEZON DOTACYJNY 2023/2024 wersja interaktywna

lub      DRUK ZAMÓWIENIA SEZON DOTACYJNY 2023/2024 wersja papierowa

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 27Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 29

Oświadczenie

WAŻNE!

Dla osób nie mogących złożyć zamówień osobiście w Biurze RZP Konin lub na zebraniach w Kołach – druk upoważnienia (kliknij w link):

Upoważnienie do reprezentacji Pszczelarza

 


 

Poniżej zamieszczamy poglądowo wypełnione druki zamówień na zakup:

 • sprzętu pszczelarskiego

 

WZÓR ZAMÓWIENIA NA SPRZĘT PSZCZELARSKI

 

Dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 10 pni pszczelich

Gospodarstwo pasieczne liczy ….170…. rodzin pszczelich x 100 zł = …..17.000,00….. limit refundacji (kwota nie wyższa niż 15.000,00 zł)

UWAGA!  Następuje redukcja do kwoty limitu czyli zakupu można dokonać maksymalnie do kwoty 15.000,00 zł netto

Rodzaj urządzenia

Symbol urządzenia, opis

Dostawca

Nr strony w kat.

Ilość

Cena netto

Wartość netto*

Miodarka

W233BBN_NP diagonalna 2-ramkowa, Ramka: D, WL, LN, AP, Ø400 mm, ręczna, napęd plastikowy – BASIC

ŁYSOŃ

1

1

714,63 

714,63 

Odstojnik

Dekrystalizator

557301,   pompodozownikSĄDECKI BARTNIK4114.292,6914.292,69

Stół do odsklepiania

Suszarka do obnóży

Topiarka do wosku

553319,   75ltrSĄDECKI BARTNIK317.398,387.398,38

Urządzenie do kremowania miodu

W20080B_Z150 l / ~210 kg, 230V, sterownik C05 – CLASSIC

ŁYSOŃ

6

1

5.056,91

5.056,91

Refraktometr

107920,   cyfrowy

ŁYSOŃ192649,591.299,18

Wózek ręczny do transportu uli

Wialnia do pyłku

Ul kompletny

A001 ul wielkopolski, 10-ramkowy, poliuretanowy, z powałką

NEKTARIADA

1

12

419,51

5.034,12

Elementy ula:

Dennica

Korpus

Powałka

Daszek

Kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe

Urządzenie do omiatania pszczół

Poławiacz pyłku

Sprzęt do pierzgi

Waga pasieczna

                    557712                      elektroniczna do 150 kgSĄDECKI BARTNIK412.089,442.089,44

Zestaw ramek w kompletach po 100 szt dowolnego typu

Kamera cyfrowa m.in. do monitoringu pasiek

RAZEM

35.885,35

* Wartość netto = ilość x cena netto

60%

21.531,21

UWAGA! Kwota do refundacji nie może być wyższa niż określony wyżej limit a zatem 60% to suma 21.531,21 czyli w tym przypadku nastąpi redukcja do kwoty maksymalnej dotacji czyli sumy 15.000,00 zł

      Do refundacji: ………………….15.000,00……………………..            Podpis: …………………..pełnym imieniem i nazwiskiem……………………


 

 • leków, matek i odkładów oraz uczestnictwo w szkoleniach

 

WZÓR ZAMÓWIENIA NA SZKOLENIE, LEKI I PSZCZOŁY

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 31Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 33