Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

(wytyczne zmieniające w trakcie opiniowania)

 

MRiRW w dniu 19.10.2023r. udostępniło projekt zmiany wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim.

Najważniejsze zmiany obejmują:

  1. ujednolicenie kwalifikacji kosztów w odniesieniu do okresu ich ponoszenia dla wszystkich rodzajów interwencji w sektorze pszczelarskim;
  2. przeprowadzanie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach wsparcia naukowo-badawczego (I.6.6) przy udziale zespołu oceniającego;
  3. sprawy dotyczące przekazywania danych na potrzeby monitorowania i ewaluacji sektora pszczelarskiego.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected] w terminie do 27 października 2023 r.

 

Poniżej prezentujemy wersję wytycznych, które będą obowiązywały w rozdaniu projektowym w sezonie 2023/2024.

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 36

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 38

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 40

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 42

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 44

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 46

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 48

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 50

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 52

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 54

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 56

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 58

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 60

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 62

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 64

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 66

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 68

Poniżej prezentujemy materiały do pobrania wyżej omówionych zmian do wytycznych, które będą obowiązywały w rozdaniu projektowym w sezonie 2023/2024:

Do pobrania     Pismo​_przewodnie​_opiniowanie​_wytycznych​_zmieniajacych​_wytyczne​_szczegółowe​_interwencje​_w​_sektorze​_pszczelarskim.pdf 0.12MB

Do pobrania     Projekt​_wytycznych​_zmieniajacych​_-​_interwencje​_w​_sektorze​_pszczelarskim.pdf 0.68MB