Pszczoły i odkłady – oferty na sezon 2023/2024

Poniżej prezentujemy Państwu oferty dotacyjne na zakup pszczół i odkładów w sezonie 2023/2024 jakie otrzymał od producentów RZP Konin. 

Prosimy o zapoznanie się z asortymentem poszczególnego producenta. Szczegóły i przebieg składania zamówień przekażemy w późniejszym terminie, po uzyskaniu pełnych informacji z ARiMR.

 

Oferty producentów odkładów:

OFERTA 1 – Sebastian Szylar

1 OFERTA – SEBASTIAN SZYLAR

 


OFERTA 2 – Pasieka „Miłoszówka” Dariusz Lizik

2 OFERTA – PASIEKA „MIŁOSZÓWKA” DARIUSZ LIZIK

 


OFERTA 3 – Michał Poprawski

3 OFERTA – MICHAŁ POPRAWSKI

 


OFERTA 4 – Gospodarstwo Rolne Michał Imbiorowicz

4 OFERTA – GOSPODARSTWO ROLNE MICHAŁ IMBIOROWICZ

 


OFERTA 5 – Gospodarstwo Pszczelarskie „Pasieka Pod Lasem” Radosław Koligat

5 OFERTA – GOSPODARSTWO PSZCZELARSKIE „PASIEKA POD LASEM” RADOSŁAW KOLIGAT

 


OFERTA 6 – Gospodarstwo Pszczelarskie „MIŚ” Michał Giżewski

6 OFERTA – GOSPODARSTWO PSZCZELARSKIE „MIŚ” MICHAŁ GIŻEWSKI

 


OFERTA 7 – Wojciech Jesiołowski

7 OFERTA – WOJCIECH JESIOŁOWSKI

 


OFERTA 8 – Pasieka Hodowlana Wojciech i Maciej Smaruj

8 OFERTA – PASIEKA HODOWLANA WOJCIECH I MACIEJ SMARUJ

 


OFERTA 9 – Włodzimierz Piniek

9 OFERTA – WŁODZIMIERZ PINIEK

 


OFERTA 10 – PSZCZÓŁKA Kamil Lara 

10 OFERTA – PSZCZÓŁKA KAMIL LARA

 


 

Oferty producentów pszczół:

OFERTA 1 – Pasieka Zarodowa mgr inż. Krzysztof Kubeczek

1 OFERTA – PASIEKA ZARODOWA KRZYSZTOF KUBECZEK

 


OFERTA 2 – Działy Specjalne Produkcji Rolnej „PSZCZÓŁKA” Sokalski Tomasz

Uwaga! Tylko matki, bez odkładów.

2 OFERTA – DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ „PSZCZÓŁKA” TOMASZ SOKALSKI

 


OFERTA 3 – Pasieka MELLIFERA Maria Gembala, Agnieszka i Mariusz Duma

3 OFERTA – PASIEKA MELLIFERA MARIA GEMBALA, AGNIESZKA I MARIUSZ DUMA

 


OFERTA 4 – Pasieka Hodowlana „Sądecki Bartnik” Janusz Kasztelewicz

4 OFERTA – PASIEKA HODOWLANA „SĄDECKI BARTNIK” JANUSZ KASZTELEWICZ

 


OFERTA 5 – Pasieka Hodowlana mgr inż. Leszek Bielicki

5 OFERTA – PASIEKA HODOWLANA LESZEK BIELICKI

 


OFERTA 6 – Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka Szeligów”

6 OFERTA – GOSPODARSTWO PASIECZNE „PASIEKA SZELIGÓW”

 


OFERTA 7 – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie

7 OFERTA – KUJAWSKO-POMORSKI ODR W MINIKOWIE

 


OFERTA 8 – Wioletta Adamek

8 OFERTA – WIOLETTA ADAMEK

 


OFERTA 9 – Pasieka Hodowlana Krzysztof Loc

9 OFERTA – PASIEKA HODOWLANA KRZYSZTOF LOC

 


OFERTA 10 – „Dolina Stobrawy” Sp. z o.o. Pasieka Zarodowa w Maciejowie im. ks. dr. Jana Dzierżona

10 OFERTA – „DOLINA STOBRAWY” SP. Z O.O. PASIEKA ZARODOWA W MACIEJOWIE

 


OFERTA 11 – Pasieka Hodowlana Wojciech i Maciej Smaruj

Uwaga! Tylko matki, bez odkładów. Ofertę na odkłady zamieszczono w dziale powyżej.

11 OFERTA – PASIEKA HODOWLANA WOJCIECH I MACIEJ SMARUJ

 


OFERTA 12 – Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Strzyż

12 OFERTA – GOSPODARSTWO PASIECZNE TOMASZ STRZYŻ

 


OFERTA 13 – Pasieka Hodowlana MIODZIO Izabela Rachwalik

13 OFERTA – PASIEKA HODOWLANA MIODZIO IZABELA RACHWALIK

 


OFERTA 14 – Specjalistyczne Gospodarstwo Pszczelarskie. Gładys  Łukasz Gładys

14 OFERTA – SPECJALISTYCZNE GOSPODARSTWO PSZCZELARSKIE. GŁADYS   ŁUKASZ GŁADYS

 


OFERTA 15 – MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄ SPÓŁKA Z O.O. W ŁOWICZU

15 OFERTA – MCHiRZ Sp. z o.o. w Łowiczu

 


OFERTA 16 – „ZMITRUKIEWICZ” PASIEKA HODOWLANA

16 OFERTA – „ZMITRUKIEWICZ” PASIEKA HODOWLANA

 


OFERTA 17 – PASIEKA HODOWLANA mgr inż. Maria WILDE

17 OFERTA – PASIEKA HODOWLANA mgr inż. Maria WILDE

 


DRUKI DLA PRODUCENTÓW ODKŁADÓW

OFERTA NA ODKŁADY/PAKIETY PSZCZELE DLA RZP KONIN

RZP Konin przygotował dla Państwa druki do złożenia oferty na zakup odkładów. Należy wydrukować załączony druk, precyzyjnie go wypełnić i złożyć w określonym przez RZP Konin terminie. Termin składania ofert RZP Konin będzie określał i podawał do publicznej wiadomości w osobnym komunikacie na naszej stronie internetowej. 

 

DRUK OFERTY NA ODKŁADY, PAKIETY PSZCZELE DLA RZP KONIN

 


DRUKI DLA PSZCZELARZY

POKWITOWANIE ODBIORU MATEK, PAKIETÓW LUB ODKŁADÓW PSZCZELICH

 

DRUK POKWITOWANIA ODBIORU MATEK, PAKIETÓW LUB ODKŁADÓW PSZCZELICH

 


 

Rekomendujemy zapoznanie się z poniżej przedstawionymi warunkami uczestnictwa w projekcie ZAKUP PSZCZÓŁ - Mechanizm: I.6.5 - Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

MRiRW 2024 – wytyczne do projektu PSZCZOŁY (interwencja I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół)


 

Poniżej prezentujemy tegoroczne listy producentów matek i odkładów pszczelich zgłoszonych do ARiMR:

Lista_producentów_matek_pakietów_i_odkładów_pszczelich_z_pasiek_z_których_zakup_będzie_podlegała_refundacji__02_08_2023

Lista_producentów_matek_pakietów_i_odkładów_pszczelich_z_pasiek_z_których_zakup_będzie_podlegała_refundacji__05_07_2023