Szkolenie w RZP Konin

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie zaprasza pszczelarzy i osoby niezrzeszone na coroczne szkolenie pszczelarskie. Odbędzie się ono w dniach 23-24 marca 2024r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „GWAREK” w Ślesinie ul. Leśna 5. Szkolenie to jest dofinansowywane z środków ARiMR.

Tegorocznymi wykładowcami są:

 1. Paweł Heczko – specjalista ds rozwoju marek, specjalista w obszarze marketingu internetowego   więcej tutaj: pawelheczko.pro
 2. Radosław Piotrowski – lekarz weterynarii
 3. Piotr Mrówka – specjalista ds pszczół, właściciel Gospodarstwa Pszczelarskiego MRÓWKA   więcej tutaj: www.pmrowka.pl

 

Na szkoleniu zostaną omówione następujące tematy:

Pan Paweł Heczko omówi:

  • marketing
  • pozycjonowanie produktów na rynku pszczelim

 

Pan Radosław Piotrowski omówi:

  • choroby i zagrożenia pszczół: warroza, brauloza, akarioza, nosemoza, grzybica, zgnilec amerykański
  • zasady stosowania leków weterynaryjnych w pasiece z uwzględnieniem ich wpływu na produkty pszczele
  • pomoc przedmedyczna przy użądleniach

 

Pan Piotr Mrówka omówi:

  • biologia rodziny pszczelej
  • przegląd pasieki po zimie (osyp, symptomy głodu, awaryjne podkarmianie ciastem, itp.)
  • główny przegląd wiosenny  (przenoszenie uli na odległość, funkcja poidła, poszerzanie gniazd, itp.)
  • przygotowanie jesienne rodzin do zimy (technika karmienia, ścieśnianie gniazd, technika i rodzaj pokarmu)

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie przewidział dodatkowe spotkanie z Panem Dariuszem Ryś, pszczelarzem Koła Konin, który zaprezentuje i omówi swój Notatnik dla pszczelarzy. Hi Bees to sterowana głosem aplikacja na smartfona do robienia notatek podczas przeglądów uli w pasiekach.

ulotka hibees strona 1
ulotka hibees strona 1
ulotka hibees strona 2
ulotka hibees strona 2

 

 

Program szkolenia przedstawia się następująco:

23.03.2024r. – sobota

10.00 – 12.45   wykładowca: Paweł Heczko (3 godz)

13.00 – 13.30   obiad

13.45 – 18.30   wykładowca: lek. wet. Radosław Piotrowski (5 godz)

19.00               kolacja

24.03.2024r. – niedziela

8.00 – 8.30       śniadanie w formie bufetu

9.00 – 14.45     wykładowca: Piotr Mrówka (6 godz)

15.00               obiad i zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia do dyspozycji pszczelarzy pozostaje kawa, herbata i ciasto. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie oprawionej broszury, a po zakończeniu szkolenia CERTYFIKAT.

 

Ważne!

Osoby dotychczas niezapisane, a chętne do wzięcia udziału w tegorocznym szkoleniu, proszone są o dokonanie zgłoszenia w Biurze RZP KONIN maksymalnie do dnia 12 marca 2024r. Uczestnikami mogą być osoby zrzeszone w RZP Konin i osoby niezrzeszone, planujące założenie pasieki.


szkolenie w RZP Konin
szkolenie w RZP Konin