KOŁO WITKOWO – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Witkowie. To Nasze dwudzieste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Ryszarda Nowakowskiego.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Witkowie
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Witkowie

ZARZĄD – KOŁO WITKOWO

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Witkowie wchodzą: 

Prezes: Ryszard Nowakowski

V-ce Prezes: brak

Sekretarz: Monika Gleń

Skarbnik: Sławomir Grześkiewicz

Członek Zarządu: Stanisław Przybylski

Członek Zarządu: Krzysztof Szoszorek


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA WITKOWO

Przewodniczący: Ryszard Bałoniak

Członek: Wojciech Kolasiński

Członek: Wojciech Gleń


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE WITKOWO

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Witkowie posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     28 1240 1415 1111 0011 2354 0547

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Witkowo na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Witkowie można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 601 785 227
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Ryszarda Nowakowskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Witkowo, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Witkowo, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Witkowo →                              formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA WITKOWO

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Witkowo w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowią:   52 osoby;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowią:   1462 pnie;
 3.  członków honorowych Koło:   posiada – 1 osobę     Jest nią: Pan Marian Groblewski;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   3 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA WITKOWO

Koło Witkowo posiada w swoich szeregach sześciu członków z tytułem „mistrza pszczelarza”.  Są nimi: Pan Ryszard Nowakowski, Pan Łukasz Nowakowski, Pan Andrzej Bethke, Pan Stanisław Przybylski, Pani Jadwiga Półtorak oraz Pan Stanisław Półtorak.

Koło Witkowo posiada w swoich szeregach również czterech członków z tytułem „technika pszczelarza”.  Są nimi: Pani Monika Gleń, Pani Elżbieta Sucholas, Pan Ryszard Kleinszmidt oraz Pan Jacek Mądry.

Koło Witkowo posiada w swoich szeregach pięciu członków – edukatorów pszczelarstwa. Są nim: Pan Ryszard Nowakowski, Pani Monika Gleń, Pan Adam Pyżyk, Pan Ireneusz Kwapich oraz Pan Krzysztof Szoszorek.

Koło Witkowo posiada na swoim terenie pięć pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA WITKOWO

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Witkowo:

WIZYTÓWKA – KOŁO WITKOWO

Wykaz Kół RZP Konin