KOŁO WILCZYN – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Wilczynie. To Nasze dziewiętnaste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Dariusza Biernackiego.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Wilczynie
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Wilczynie

ZARZĄD – KOŁO WILCZYN

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Wilczynie wchodzą: 

Prezes: Dariusz Biernacki

V-ce Prezes: Ryszard Jałoszyński

Sekretarz: Robert Wesołowski

Skarbnik: Jacek Biernacki

Członek Zarządu: Dariusz Nawrocki

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA WILCZYN

Przewodniczący: Edward Jasiak

Członek: Paweł Niemiec

Członek: Władysław Dawidziak


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE WILCZYN

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Wilczynie posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     07 1240 1415 1111 0011 2354 1313

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Wilczyn na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Wilczynie można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 692 764 352
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Dariusza Biernackiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Wilczyn, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Wilczyn, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Wilczyn →                                formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA WILCZYN

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Wilczyn w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   51 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   1495 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   3 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA WILCZYN

Koło Wilczyn nie posiada w swoich szeregach członków z tytułem „mistrza pszczelarza” ale posiada pięciu członków z tytułem „technika pszczelarza”.  Są nimi: Pan Robert Wesołowski, Pan Edward Jasiak, Pan Paweł Niemiec, Pan Cezary Franikowski oraz Pan Dariusz Biernacki. 

Koło Wilczyn posiada w swoich szeregach jednego członka – edukatora pszczelarstwa. Jest nim: Pan Robert Wesołowski.

Koło Wilczyn nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA WILCZYN

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Wilczyn:

WIZYTÓWKA – KOŁO WILCZYN

Wykaz Kół RZP Konin