KOŁO SOMPOLNO – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Sompolnie. To Nasze czternaste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Wojciecha Ruszczyńskiego.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Sompolnie
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Sompolnie

ZARZĄD – KOŁO SOMPOLNO

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Sompolnie wchodzą: 

Prezes: Wojciech Ruszczyński

V-ce Prezes: brak

Sekretarz: Przemysław Broniszewski

Skarbnik: Marek Drabiński

Członek Zarządu: brak

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA SOMPOLNO

Przewodniczący: Marek Olejnicki

Członek: Jan Kościelak

Członek: brak


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE SOMPOLNO

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Sompolnie posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     48 1240 1415 1111 0011 2354 1254

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Sompolno na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Sompolnie można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 609 098 989
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Wojciecha Ruszczyńskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Sompolno, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Sompolno, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Sompolno →                            formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA SOMPOLNO

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Sompolno w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   19 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   778 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   2 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA SOMPOLNO

Koło Sompolno nie posiada w swoich szeregach członków z tytułem „mistrza pszczelarza”.  

Koło Sompolno nie posiada w swoich szeregach członków – edukatorów pszczelarstwa. 

Koło Sompolno nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA SOMPOLNO

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Sompolno:

WIZYTÓWKA – KOŁO SOMPOLNO

Wykaz Kół RZP Konin