KOŁO ŚLESIN – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Ślesinie. To Nasze piętnaste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Wiesława Chmielewskiego.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Ślesinie
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Ślesinie

ZARZĄD – KOŁO ŚLESIN

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Ślesinie wchodzą: 

Prezes: Wiesław Chmielewski

V-ce Prezes: brak

Sekretarz: Eliza Gabryszak

Skarbnik: Zbigniew Broniszewski

Członek Zarządu: Jakub Chmielewski

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA ŚLESIN

Przewodniczący: Józef Andrzej Goździkiewicz

Członek: Bogdan Zalas

Członek: brak


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE ŚLESIN

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Ślesinie posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     36 1240 1415 1111 0011 2354 2440

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Ślesin na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Ślesinie można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 695 245 380
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Wiesława Chmielewskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Ślesin, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Ślesin, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Ślesin →                                   formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA ŚLESIN

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Ślesin w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   50 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   1347 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   3 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA ŚLESIN

Koło Ślesin posiada w swoich szeregach pięciu członków z tytułem „mistrza pszczelarza”.  Są nimi: Pan Wiesław Chmielewski, Pan Jakub Chmielewski, Pan Józef Andrzej Goździkiewicz, Pan Jan Paweł Janas oraz Pan Kazimierz Szczap.

Koło Ślesin posiada w swoich szeregach czterech członków – edukatorów pszczelarstwa. Są nimi: Pan Wiesław Chmielewski, Pan Jan Paweł Janas, Pan Krzysztof Szadkowski oraz Pan Michał Derda.

Koło Ślesin nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA ŚLESIN

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Ślesin:

WIZYTÓWKA – KOŁO ŚLESIN

Wykaz Kół RZP Konin