KOŁO SKULSK – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Skulsku. To Nasze dwunaste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Marka Ciesielczyka.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Skulsku
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Skulsku

ZARZĄD – KOŁO SKULSK

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Skulsku wchodzą: 

Prezes: Marek Ciesielczyk

V-ce Prezes: Maciej Dąbrowski

Sekretarz: Bartosz Busa

Skarbnik: Mariusz Wiśniewski

Członek Zarządu: Konrad Stranc

Członek Zarządu: Szczepan Stranc


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA SKULSK

Przewodniczący: Jacek Andrzejczak

Członek: Tomasz Jaskulski

Członek: Bogusław Kąkolewski


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE SKULSK

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Skulsku posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     64 1240 1415 1111 0011 2354 2033

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Skulsk na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Skulsku można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 691 182 702
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Marka Ciesielczyka. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Skulsk, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Skulsk, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Skulsk →                                  formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA SKULSK

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Skulsk w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   31 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   1795 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   2 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA SKULSK

Koło Skulsk posiada w swoich szeregach siedmiu członków z tytułem „mistrza pszczelarza”.  

Koło Skulsk nie posiada w swoich szeregach członków – edukatorów pszczelarstwa. 

Koło Skulsk nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA SKULSK

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Skulsk:

WIZYTÓWKA – KOŁO SKULSK

Wykaz Kół RZP Konin