KOŁO RYCHWAŁ – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Rychwale. To Nasze jedenaste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Andrzeja Stachurskiego.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Rychwale
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Rychwale

ZARZĄD – KOŁO RYCHWAŁ

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Rychwale wchodzą: 

Prezes: Andrzej Stachurski

V-ce Prezes: Paweł Osiewacz

Sekretarz: Wojciech Kamiński

Skarbnik: Jan Osiewacz

Członek Zarządu: brak

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA RYCHWAŁ

Przewodniczący: Szymon Spychała

Członek: Bogdan Egiert

Członek: Henryk Siepka


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE RYCHWAŁ

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Rychwale posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     53 1240 1415 1111 0011 2354 2134

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Rychwał na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Rychwale można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 604 428 069
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Andrzeja Stachurskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Rychwał, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Rychwał, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Rychwał →                               formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA RYCHWAŁ

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Rychwał w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   25 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   659 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   posiada – 2 osoby     Są nimi: Pan Stefan Osiewacz oraz Pan Bogdan Egiert;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   2 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA RYCHWAŁ

Koło Rychwał posiada w swoich szeregach pięciu członków z tytułem „mistrza pszczelarza”. Są nim: Pan Stefan Osiewacz, Pan Wojciech Kamiński, Pan Michał Kujawka, Pan Andrzej Stachurski oraz Pan Józef Waszyński. 

Koło Rychwał nie posiada w swoich szeregach członków – edukatorów pszczelarstwa. 

Koło Rychwał nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA RYCHWAŁ

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Rychwał:

WIZYTÓWKA – KOŁO RYCHWAŁ

Wykaz Kół RZP Konin