KOŁO POWIDZ – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Powidzu. To Nasze dziewiąte Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Jerzego Kapeli.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Powidzu
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Powidzu

ZARZĄD – KOŁO POWIDZ

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Powidzu wchodzą: 

Prezes: Jerzy Kapela

V-ce Prezes: Michał Imbiorowicz

Sekretarz: Dorota Kapela

Skarbnik: Maria Imbiorowicz

Członek Zarządu: brak

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA POWIDZ

Przewodniczący: Bogdan Jastrząb

Członek: Jerzy Balcerek

Członek: Piotr Skowroński


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE POWIDZ

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Powidzu posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     17 1240 1415 1111 0011 2354 2394

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Powidz na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Powidzu można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 694 418 466
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Jerzego Kapeli. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Powidz, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Powidz, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Powidz →                                 formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA POWIDZ

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Powidz w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowią:   24 osoby;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   938 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   1 delegata.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA POWIDZ

Koło Powidz posiada w swoich szeregach siedmiu członków z tytułem „mistrza pszczelarza”. Są nim: Pan Jerzy Balcerek, Pan Jan Dzikowski, Pan Michał Imbiorowicz, Pani Dorota Kapela, Pan Jerzy Kapela, Pan Krzysztof Nowak oraz Pan Franciszek Wróblewski. 

Koło Powidz nie posiada w swoich szeregach członków – edukatorów pszczelarstwa. 

Koło Powidz nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA POWIDZ

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Powidz:

WIZYTÓWKA – KOŁO POWIDZ

Wykaz Kół RZP Konin