KOŁO KONIN – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Koninie. To Nasze siódme Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Władysława Poprawskiego.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Koninie
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Koninie

ZARZĄD – KOŁO KONIN

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Kole wchodzą: 

Prezes: Władysław Poprawski

V-ce Prezes: brak

Sekretarz: Jan Warliński

Skarbnik: Adam Zając

Członek Zarządu: Kazimierz Łukasiewicz

Członek Zarządu: Leszek Depczyński


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA KONIN

Przewodniczący: Karol Broniszewski

Członek: Henryk Wiśniewski

Członek: Janusz Forycki


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE KONIN

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Kole posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     61 1240 1415 1111 0011 2354 2378

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Konin na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Koninie można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 697 555 582
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Władysława Poprawskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Konin, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Konin, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Konin →                                   formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA KONIN

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Konin w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   85 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   2866 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   5 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA KONIN

Koło Konin posiada w swoich szeregach trzech członków z tytułem „mistrza pszczelarza”. Są nim: Pan Władysław Poprawski, Pan Wojciech Jesiołowski i Pan Michał Wiktorski. Koło Konin posiada w swoich szeregach również sześciu członków z tytułem „technika pszczelarza”. Są nim: Pan Błażej Kolasa, Pan Karol Broniszewski, Pan Włodzimierz Piniek, Pan Piotr Jabłoński, Pan Michał Poprawski oraz Pan Maciej Szczepaniak.

Koło Konin posiada w swoich szeregach pięciu członków – edukatorów pszczelarstwa. Są nim: Pan Ireneusz Szefliński, Pan Władysław Poprawski, Pan Rafał Kaniewski, Pan Michał Poprawski oraz Pan Wojciech Jesiołowski.

Koło Konin posiada na swoim terenie jedną pasiekę edukacyjną.


WIZYTÓWKA KOŁA KONIN

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Konin:

WIZYTÓWKA – KOŁO KONIN

Wykaz Kół RZP Konin