KOŁO KLECZEW – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Kleczewie. To Nasze piąte Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Jarosława Janik.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Kleczewie
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Kleczewie

ZARZĄD – KOŁO KLECZEW

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Kleczewie wchodzą: 

Prezes: Jarosław Janik

V-ce Prezes: brak

Sekretarz: Bogdan Wardęcki

Skarbnik: Zbigniew Woźniak

Członek Zarządu: Sławomir Przebieracz

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA KLECZEW

Przewodniczący: Maria Wardęcka

Członek: Piotr Pogorzelski

Członek: Janusz Oliwiecki


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE KLECZEW

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Kleczewie posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     85 1240 1415 1111 0011 2354 1267

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Kleczew na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Kleczewie można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 608 339 771
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Jarosława Janik. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Kleczew, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Kleczew, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Kleczew →                                formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA KLECZEW

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Kleczew w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowią:   42 osoby;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   1501 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada     posiada natomiast 1 osobę, jako honorowego wewnętrznego Koła – Pana Józefa Chojnackiego 
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   3 delegatów

CIEKAWOSTKI Z KOŁA KLECZEW

Koło Kleczew posiada w swoich szeregach członka z tytułem „mistrza pszczelarza”. Jest nim: Pan Jarosław Janik. Koło Kleczew posiada również w swoich szeregach trzech członków z tytułem „technika pszczelarza”. Są nimi: Pan Michał Janik, Pan Bartosz Pogorzelski oraz Pan Wojciech Gmur.

Koło Kleczew posiada w swoich szeregach czterech członków – edukatorów pszczelarstwa. Są nim: Pan Jarosław Janik, Pani Maria Wardęcka, Pan Sławomir Przebieracz i Pan Ireneusz Michalak.

Koło Kleczew posiada na swoim terenie dwie pasieki i ścieżki edukacyjne.


WIZYTÓWKA KOŁA KLECZEW

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Kleczew:

WIZYTÓWKA – KOŁO KLECZEW

Wykaz Kół RZP Konin