KOŁO KAZIMIERZ BISKUPI – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Kazimierzu Biskupim. To Nasze czwarte Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Albina Łukasiewicz.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Kazimierzu Biskupim
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Kazimierzu Biskupim

ZARZĄD – KOŁO KAZIMIERZ BISKUPI

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Kazimierzu Biskupim wchodzą: 

Prezes: Albin Łukasiewicz

V-ce Prezes: Ireneusz Kazimierczak

Sekretarz: Władysław Gwizd

Skarbnik: Aleksandra Rogalińska

Członek Zarządu: Sebastian Wojtaszewski

Członek Zarządu: Sławomir Nawrocki


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA KAZIMIERZ BISKUPI

Przewodniczący: Zbigniew Lisiak

Członek: Józef Makowski

Członek: Wiesław Walachowski


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE KAZIMIERZ BISKUPI

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Kazimierzu Biskupim posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     18 1240 1415 1111 0011 2354 1212

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Kazimierz Biskupi na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Kazimierzu Biskupim można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 697 237 671
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Albina Łukasiewicz. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Kazimierz Biskupi, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Kazimierz Biskupi, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Kazimierz Biskupi →                 formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA KAZIMIERZ BISKUPI

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Kazimierz Biskupi w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowią:   23 osoby;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   818 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   2 delegatów

CIEKAWOSTKI Z KOŁA KAZIMIERZ BISKUPI

Koło Kazimierz Biskupi posiada w swoich szeregach trzech członków z tytułem „mistrza pszczelarza”. Są nim: Pan Albin Łukasiewicz, Pani Teresa Nierychła oraz Pani Aleksandra Rogalińska.

Koło Kazimierz Biskupi posiada w swoich szeregach jednego członka – edukatora pszczelarstwa. Jest nim: Pan Albin Łukasiewicz.

Koło Kazimierz Biskupi nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA KAZIMIERZ BISKUPI

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Kazimierz Biskupi:

WIZYTÓWKA – KOŁO KAZIMIERZ BISKUPI

Wykaz Kół RZP Konin