KOŁO GRODZIEC – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Grodźcu. To Nasze trzecie Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Janusza Pawlak.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Grodźcu
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Grodźcu

ZARZĄD – KOŁO GRODZIEC

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Grodźcu wchodzą: 

Prezes: Janusz Pawlak

V-ce Prezes: Michał Warliński

Sekretarz: Krzysztof Kaniewski

Skarbnik: Józef Warliński

Członek Zarządu: Józef Bachorowicz

Członek Zarządu: Mirosław Mikołajczyk


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA GRODZIEC

Przewodniczący: Tadeusz Izydorczyk

Członek: Roman Powaga

Członek: Dariusz Przespolewski


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE GRODZIEC

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Grodźcu posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     31 1240 1415 1111 0011 2354 2336

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Grodziec na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Grodźcu można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 885 362 432
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Janusza Pawlak. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Grodziec, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Grodziec, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Grodziec →                              formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA GRODZIEC

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Grodziec w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowią:   23 osoby;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   488 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   2 delegatów

CIEKAWOSTKI Z KOŁA GRODZIEC

Koło Grodziec nie posiada w swoich szeregach członka z tytułem „mistrza pszczelarza” ale posiada czterech techników pszczelarstwa. Są nim: Pan Janusz Pawlak, Pan Tomasz Pawlak, Pan Józef Warliński oraz Pan Michał Warlińśki.

Koło Grodziec posiada w swoich szeregach dwóch członków – edukatorów pszczelarstwa. Są nim: Pan Janusz Pawlak oraz Pan Józef Warliński.

Koło Grodziec nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA GRODZIEC

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Grodziec:

WIZYTÓWKA – KOŁO GRODZIEC

Wykaz Kół RZP Konin