KOŁO GOLINA – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Golinie. To Nasze drugie Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Dariusza Lizik.

Przyjemnej lektury.

 

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Golinie
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Golinie

ZARZĄD – KOŁO GOLINA

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Golinie wchodzą: 

Prezes: Dariusz Lizik

V-ce Prezes: brak

Sekretarz: Arleta Wieczorek-Stolarska

Skarbnik: Tadeusz Pałys

Członek Zarządu: brak

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA GOLINA

Przewodniczący: Wojciech Nowak

Członek: Robert Plewczyński

Członek: Krzysztof Migdał


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE GOLINA

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Golinie posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     78 1240 1415 1111 0011 2354 0811

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Golina na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Golinie można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 665 491 277
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Dariusza Lizik. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Golina, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Golina, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Golina →                                  formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA GOLINA

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Golina w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   29 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   676 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   1 delegata

CIEKAWOSTKI Z KOŁA GOLINA

Koło Golina posiada w swoich szeregach jednego członka z tytułem „mistrza pszczelarza”. Jest nim: Pan Dariusz Lizik.

Koło Golina posiada w swoich szeregach jednego członka – edukatora pszczelarstwa. Jest nim: Pan Dariusz Lizik.

Koło Golina nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA GOLINA

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Golina:

WIZYTÓWKA – KOŁO GOLINA

Wykaz Kół RZP Konin