Ruszamy z naborami dotacyjnymi w sezonie 2023/2024

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie przypomina, że niebawem ruszamy z naborami dotacyjnymi na sezon 2023/2024. Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami, RZP Konin na start wyznaczył datę 20 listopada 2023r. Nabory w Naszym Związku potrwają do 30 listopada 2023r. W tym okresie Biuro RZP Konin będzie przyjmowało zamówienia na 4 projekty: 

  1. szkolenie
  2. sprzęt
  3. leki
  4. pszczoły

 

Wszyscy pszczelarze, którzy w tym roku dotacyjnym chcą otrzymać wsparcie finansowe z ramienia RZP Konin, proszeni są o odpowiednie przygotowanie się do złożenia swoich zamówień. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie klikając w poniższy link:

Regulamin i druki dla pszczelarzy RZP KONIN na rok 2024

 

ARiMR wraz z MRiRW również przygotowali zakres wytycznych i swoje regulaminy, które są wiążące dla wszystkich uczestników wparć finansowych. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:

ARiMR – regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2024

 

Biuro RZP Konin w czasie trwania naboru tj. od 20 listopada 2023r. do 30 listopada 2023r. włącznie, będzie pracowało od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

 

RZP Konin będzie realizowało proces zbierania zamówień w trzech formach:

  1. przez Prezesów Kół – zamówienia składane na zebraniach w Kołach,
  2. przez Biuro RZP Konin – zamówienia składane bezpośrednio w Biurze,
  3. online – zamówienia składane poprzez skrzynkę mailową RZP Konin.

 

Każde Koło otrzymało swój dzień i godzinę na obsługę stacjonarną. W tym czasie zarówno pszczelarze poszczególnych Kół (obsługiwanych przez Biuro RZP Konin) jak również Prezesi Kół (zbierający zamówienia na zebraniach w Kołach) przekażą zamówienia do Biura RZP Konin. Na tą okoliczność ustalono kalendarium, według którego spotykamy się w Biurze RZP Konin w następujących dniach i godzinach: 

20.11.2023r. → Grodziec godzina 8.00, Kazimierz Biskupi godzina 9.00, Rychwał godzina 11.00, Pyzdry godzina 13.00

21.11.2023r. → Konin godzina 8.00, Wierzbinek godzina 13.00

22.11.2023r. → Skulsk godzina 8.00, Ślesin godzina 11.00

23.11 2023r. → Brudzew godzina 8.00, Golina godzina 10.00, Powidz godzina 13.00, Sompolno godzina 15.00

24.11.2023r. → Koło godzina 8.00

27.11.2023r. → Kramsk godzina 8.00, Słupca godzina 11.00

28.11.2023r. → Zagórów godzina 8.00, Wilczyn godzina 10.00, Tuliszków godzina 13.00

29.11.2023r. → Turek godzina 8.00, Władysławów godzina 14.00

30.11.2023r. → Witkowo godzina 8.00, Kleczew godzina 13.00

Obsługa online będzie odbywać się w tym samym terminie, tj. od 20 listopada 2023r. do 30 listopada 2023r. włącznie. Usługa ta jest dedykowana dla wszystkich pszczelarzy wybierających tą formę komunikacji. Zamówienia należy przesyłać na adres: [email protected] płatności natomiast przesyłać na indywidualne konto bankowe swojego Koła ze stosownym opisem (szczegóły w powyższym linku). Konta znajdziecie tutaj:

Wykaz Kół RZP Konin

 

Wszystkie informacje dotyczące asortymentu, jaki można zakupić w poszczególnych projektach, znajdziecie w zakładce DOTACJE w dedykowanym danemu projektowi dziale. Działy zostały stosownie opisane. Poniżej zamieszczamy oferty z poszczególnych projektów, jakie dotarły do RZP Konin:

 

sprzęt 

OFERTY na zakup sprzętu i urządzeń pszczelarskich – sezon 2023/2024

 

leki

OFERTA na zakup leków do zwalczania warrozy – sezon 2023/2024

 

pszczoły

OFERTY na zakup pszczół i odkładów – sezon 2023/2024

Pamiętajcie! 

W dniu składania zamówień będą pobierane wpłaty za dwa projekty: szkolenie i leki:

* leki – 100 % wartość brutto;

* szkolenie – wyłącznie koszty zakwaterowania.

RZP Konin w dniu składania zamówienia nie będzie pobierało wpłaty od projektu pszczoły. Prezesi Kół zbiorą pieniądze w późniejszym terminie (po jego ogłoszeniu przez ARiMR). W tym samym terminie zbiorą faktury wraz z kartami pochodzenia matek od producentów, potwierdzenia odbioru matek na drukach od pszczelarzy (jak co roku) i wszystko wraz z zamówieniem i pieniędzmi przekażą do Biura RZP KONIN.

 

Nabory dotacyjne w RZP Konin
Nabory dotacyjne w RZP Konin w sezonie 2023/2024