Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

MRiRW w dniu 15.03.2023r. udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim.

Niniejsze wytyczne obejmowały m.in. kwestie związane z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy finansowej dla interwencji pszczelarskich PS WPR.

Wytyczne obowiązywały od 15 marca 2023 r.

 

Poniżej prezentujemy ostateczną wersję wytycznych, które obowiązywały w rozdaniu projektowym w sezonie 2022/2023

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 36

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 38

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 40

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 42

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 44

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 46

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 48

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 50

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 52

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 54

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 56

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 58

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 60

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 62

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 64