KOŁO ZAGÓRÓW – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Zagórowie. To Nasze dwudzieste drugie i zarazem ostatnie Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pani Prezes – Katarzyny Waszak.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Zagórowie
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Zagórowie

ZARZĄD – KOŁO ZAGÓRÓW

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Zagórowie wchodzą: 

Prezes: Katarzyna Waszak

V-ce Prezes: Ryszard Andrzejak

Sekretarz: Adam Zywert

Skarbnik: Bogdan Karaszewski

Członek Zarządu: brak

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA ZAGÓRÓW

Przewodniczący: Krzysztof Rejer

Członek: Tadeusz Woźny

Członek: brak


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE ZAGÓRÓW

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Zagórowie posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     05 1240 1415 1111 0011 2354 2222

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Zagórów na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Zagórowie można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 512 299 818
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezes Koła – Pani Katarzyny Waszak. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Zagórów, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Zagórów, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Zagórów →                              formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA ZAGÓRÓW

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Zagórów w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   35 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   1010 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   2 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA ZAGÓRÓW

Koło Zagórów posiada w swoich szeregach pięciu członków z tytułem „mistrza pszczelarza”.  Są nimi: Pan Kazimierz Kucharczyk, Pan Ryszard Andrzejak, Pan Bronisław Andrzejak, Pan Kazimierz Andrzejak oraz Pan Roman Warzych. 

Koło Zagórów nie posiada w swoich szeregach członków – edukatorów pszczelarstwa.

Koło Zagórów nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA ZAGÓRÓW

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Zagórów:

WIZYTÓWKA – KOŁO ZAGÓRÓW

Wykaz Kół RZP Konin