KOŁO WIERZBINEK – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Wierzbinku. To Nasze osiemnaste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Łukasza Liśkiewicza.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Wierzbinku
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Wierzbinku

ZARZĄD – KOŁO WIERZBINEK

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Wierzbinku wchodzą: 

Prezes: Łukasz Liśkiewicz

V-ce Prezes: Jan Matuszewski

Sekretarz: Małgorzata Bartczak

Skarbnik: Beata Ulańska

Członek Zarządu: brak

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA WIERZBINEK

Przewodniczący: Wacław Wojciechowski

Członek: Stanisław Lewiński

Członek: Grzegorz Wegner


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE WIERZBINEK

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Wierzbinku posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     23 1240 1415 1111 0011 2354 2189

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Wierzbinek na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Wierzbinku można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 785 287 439
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Łukasza Liśkiewicza. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Wierzbinek, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Wierzbinek, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Wierzbinek →                           formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA WIERZBINEK

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Wierzbinek w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowią:   24 osoby;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   626 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   2 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA WIERZBINEK

Koło Wierzbinek posiada w swoich szeregach dwóch członków z tytułem „mistrza pszczelarza”.  Są nimi: Pan Jan Matuszewski oraz Pan Błażej Pawikowski. 

Koło Wierzbinek posiada w swoich szeregach trzech członków – edukatorów pszczelarstwa. Są nimi: Pani Małgorzata Bartczak, Pani Beata Ulańska oraz Pan Łukasz Liśkiewicz.

Koło Wierzbinek nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA WIERZBINEK

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Wierzbinek:

WIZYTÓWKA – KOŁO WIERZBINEK

Wykaz Kół RZP Konin