KOŁO TUREK – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Turku. To Nasze siedemnaste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Marcina Bugały.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Turku
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Turku

ZARZĄD – KOŁO TUREK

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Turku wchodzą: 

Prezes: Marcin Bugała

V-ce Prezes: Zbigniew Ogrodowczyk

Sekretarz: Jacek Kubiak

Skarbnik: Stanisław Ruszczyński

Członek Zarządu: Eugeniusz Rusek

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA TUREK

Przewodniczący: Rafał Szczupak

Członek: Ryszard Włodarczyk

Członek: Marcin Chrzęściewski


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE TUREK

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Turku posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     72 1240 1415 1111 0011 2354 2277

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Turek na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Turku można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 695 567 001
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Marcina Bugały. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Turek, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Turek, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Turek →                                   formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA TUREK

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Turek w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   57 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   1871 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   3 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA TUREK

Koło Turek posiada w swoich szeregach siedmiu członków z tytułem „mistrza pszczelarza”.  Są nimi: Pan Marcin Bugała, Pan Marcin Chrzęściewski, Pan Zdzisław Cieślak, Pan Zbigniew Ogrodowczyk, Pan Przemysław Gruszczyński, Pan Stanisław Urbańczyk oraz Pan Stanisław Ruszczyński. 

Koło Turek nie posiada w swoich szeregach członków – edukatorów pszczelarstwa.

Koło Turek nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA TUREK

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Turek:

WIZYTÓWKA – KOŁO TUREK

Wykaz Kół RZP Konin