KOŁO TULISZKÓW – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Tuliszkowie. To Nasze szesnaste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Jana Juszczaka.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Tuliszkowie
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Tuliszkowie

ZARZĄD – KOŁO TULISZKÓW

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Tuliszkowie wchodzą: 

Prezes: Jan Juszczak

V-ce Prezes: Mirosław Ziemiański

Sekretarz: Leszek Skubiszewski

Skarbnik: Tomasz Małolepszy

Członek Zarządu: brak

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA TULISZKÓW

Przewodniczący: Katarzyna Gradecka

Członek: Włodzimierz Gradecki

Członek: brak


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE TULISZKÓW

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Tuliszkowie posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     16 1240 1415 1111 0011 2354 2121

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Tuliszków na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Tuliszkowie można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 691 867 630
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Jana Juszczak. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Tuliszków, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Tuliszków, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Tuliszków →                             formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA TULISZKÓW

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Tuliszków w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   38 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   835 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   posiada – 1 osobę   Jest nią: Pan Marian Rosicki;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   2 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA TULISZKÓW

Koło Tuliszków posiada w swoich szeregach trzech członków z tytułem „mistrza pszczelarza”.  Są nimi: Pan Mirosław Ziemiański, Pan Leszek Skubiszewski oraz Pan Jacek Pawlicki. Koło Tuliszków posiada również w swoich szeregach dwóch członków z tytułem „technika pszczelarza”.  Są nimi: Pani Urszula Kujawiak oraz Pan Jan Juszczak.

Koło Tuliszków nie posiada w swoich szeregach członków – edukatorów pszczelarstwa.

Koło Tuliszków nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA TULISZKÓW

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Tuliszków:

WIZYTÓWKA – KOŁO TULISZKÓW

Wykaz Kół RZP Konin