KOŁO SŁUPCA – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Słupcy. To Nasze trzynaste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Marka Spychalskiego.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Słupcy
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Słupcy

ZARZĄD – KOŁO SŁUPCA

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Słupcy wchodzą: 

Prezes: Marek Andrzej Spychalski

V-ce Prezes: Mieczysław Urbaniak

Sekretarz: Józef Woźniak

Skarbnik: Grzegorz Wawrzyniak

Członek Zarządu: brak

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA SŁUPCA

Przewodniczący: Aleksander Spychalski

Członek: Marek Dardzikowski

Członek: Stanisław Woźniak


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE SŁUPCA

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Słupcy posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     37 1240 1415 1111 0011 2354 1355

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Słupca na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Słupcy można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 608 291 137
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Marka Spychalskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Słupca, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Słupca, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Słupca →                                  formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA SŁUPCA

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Słupca w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   65 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   1758 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   posiada – 2 osoby     Są nimi: Pan Zdzisław Bełza oraz Pan Roman Kowalak;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   4 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA SŁUPCA

Koło Słupca posiada w swoich szeregach ośmiu członków z tytułem „mistrza pszczelarza”.  Są nimi: Pan Zdzisław Bełza, Pan Roman Kowalak, Pan Marek Spychalski, Pan Zenon Spychalski, Pan Mieczysław Urbaniak, Pan Grzegorz Wawrzyniak, Pan Józef Woźniak oraz Pan Mariusz Ciesielski.

Koło Słupca posiada w swoich szeregach dwóch członków z tytułem „technika pszczelarza”. Są nimi: Pan Marek Dardzikowski oraz Pani Małgorzata Urbaniak.

Koło Słupca posiada w swoich szeregach również trzech członków z tytułem „czeladnik pszczelarz”. Są nimi: Pan Waldemar Umerle, Pan Henryk Badowski oraz Pan Jerzy Uciński.

Koło Słupca posiada w swoich szeregach pięciu członków – rzeczoznawców chorób pszczelich. Są nimi: Pan Marek Spychalski, Pan Mieczysław Urbaniak, Pan Grzegorz Wawrzyniak, Pan Zdzisław Bełza oraz Pan Józef Woźniak.

Koło Słupca posiada w swoich szeregach trzech członków – edukatorów pszczelarstwa. Są nimi: Pan Marek Spychalski, Pan Mieczysław Urbaniak oraz Pan Grzegorz Wawrzyniak.

Koło Słupca nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA SŁUPCA

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Słupca:

WIZYTÓWKA – KOŁO SŁUPCA

Wykaz Kół RZP Konin