KOŁO PYZDRY – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Pyzdrach. To Nasze dziesiąte Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Tomasza Rogozińskiego.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Pyzdrach
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Pyzdrach

ZARZĄD – KOŁO PYZDRY

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Pyzdrach wchodzą: 

Prezes: Tomasz Rogoziński 

V-ce Prezes: Włodzimierz Urbaniak

Sekretarz: Magdalena Czechyra

Skarbnik: Jarosław Tomczak

Członek Zarządu: brak

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA PYZDRY

Przewodniczący: Henryk Andrzejak

Członek: Henryk Kaźmierski

Członek: Romuald Hoffman


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE PYZDRY

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Pyzdrach posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     84 1240 1415 1111 0011 2354 2352

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Pyzdry na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Pyzdrach można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 63 242 49 05
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim zarówno do Biura RZP KONIN (nr telefonu) jak i do Prezesa Koła – Pana Tomasza Rogozińskiego (adres mailowy). Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Pyzdry, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Pyzdr, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Pyzdry →                                  formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA PYZDRY

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Pyzdry w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowią:   22 osoby;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowią:   494 pnie;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   1 delegata.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA PYZDRY

Koło Pyzdry nie posiada w swoich szeregach członków z tytułem „mistrza pszczelarza”.  

Koło Pyzdry nie posiada w swoich szeregach członków – edukatorów pszczelarstwa. 

Koło Pyzdry nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA PYZDRY

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Pyzdry:

WIZYTÓWKA – KOŁO PYZDRY

Wykaz Kół RZP Konin