KOŁO KRAMSK – informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Kramsku. To Nasze ósme Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa – Władysława Lewandowskiego.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Kramsku
RZP KONIN – informacje o Kole Pszczelarzy w Kramsku

ZARZĄD – KOŁO KRAMSK

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Kramsku wchodzą: 

Prezes: Władysław Lewandowski

V-ce Prezes: brak

Sekretarz: Józef Biernat

Skarbnik: Teresa Laskowska

Członek Zarządu: brak

Członek Zarządu: brak


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA KRAMSK

Przewodniczący: Michał Rogowski

Członek: Piotr Łuczak

Członek: Maciej Śrama


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE KRAMSK

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Kramsku posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     96 1240 1415 1111 0011 2354 1166

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Kramsk na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Kramsku można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 662 305 799
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła – Pana Władysława Lewandowskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Kramsk, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Kramsk, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów – wersja interaktywna

Prezes Koła Kramsk →                                 formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA KRAMSK

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Kramsk w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   39 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   1243 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   posiada – 1 osobę     Jest nią: Pan Grzegorz Mizerny;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   2 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA KRAMSK

Koło Kramsk posiada w swoich szeregach ośmioro członków z tytułem „mistrza pszczelarza”. Są nim: Pan Tomasz Augustyniak, Pan Józef Biernat, Pani Teresa Laskowska, Pan Władysław Lewandowski, Pan Piotr Łuczak, Pan Michał Rogowski, Pan Radosław Nowacki oraz Pan Włodzimierz Wiktorski. 

Koło Kramsk nie posiada w swoich szeregach członków – edukatorów pszczelarstwa.

Koło Kramsk nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA KRAMSK

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Kramsk:

WIZYTÓWKA – KOŁO KRAMSK

Wykaz Kół RZP Konin