Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok

2023 rok - obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół

2023 rok - obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół

 

Rok 2023 minął nam nieubłaganie zatem czas przystąpić do jego rozliczenia. Jak co roku, wszyscy Prezesi Kół, mają z tym związane swoje zadania do wykonania. Takimi końcoworocznymi obowiązkami są między innymi:

1. BILANS

2. INFORMACJA ORGANIZACYJNA

3. STANY RODZIN PSZCZELICH

 

Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok
Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok

 

BILANS

W zakresie BILANSU prosimy o wypełnienie specjalnie przygotowanego na tą okoliczność druku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2023 roku. W druku tym należy uwzględnić wszystkie uzyskane przychody oraz koszty, jakie dane Koło poniosło na przestrzeni całego ostatniego 2023 roku. Rok bilansowy jest zamykany w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. W bilansie zatem należy wykazać wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie miały miejsce w tym konkretnie dookreślonym przedziale czasowym. Zarówno przychody jak i koszty rozbijamy na poszczególne, indywidualne dane, a mianowicie:

 1. Przychody
  • składka członkowska
  • składka ulowa
  • wpisowe
 2. Koszty
  • zakup materiałów biurowych
  • delegacje
  • składka na sztandar
  • opłaty pocztowe, bankowe, inne
  • inne (wpisać jakie)
 3. Sprawozdanie z działalności finansowej danego Koła uwzględnia również posiadany stan gotówki, zarówno na początek roku - 1 stycznia 2023 roku, jak i na koniec roku - 31 grudnia 2023 roku. Druk należy wypełnić prawidłowo, zawrzeć w nim wszystkie niezbędne dane, podliczyć, sprawdzić, wpisać ostateczną kwotę słownie, podpisać przez wskazane do tych czynności osoby i przekazać do Biura RZP Konin.

 

Poniżej prezentujemy druk bilansu, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku.

 

Sprawozdanie z działalności finansowej Kół - bilans

 


INFORMACJA ORGANIZACYJNA dla PZP

Polski Związek Pszczelarski zwraca się z prośbą o wypełnienie druku INFORMACJI ORGANIZACYJNEJ za 2023 rok. Druk ten obejmuje swoim zakresem przedział czasowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Ankieta ta jest wypełniana przez Prezesów Kół każdego roku, dokładnie o tej porze. Zawiera w sobie szereg istotnych informacji, które są szalenie ważne w dalszym procesie analiz, przygotowywania statystyk i podejmowania na ich podstawie dalszych działań. Prosimy zatem o dokładne przeanalizowanie wszystkich punktów i precyzyjne wypełnienie każdego z pól. Pola, które nie dotyczą danego Koła, należy zwyczajowo pominąć. 

 

 

Poniżej prezentujemy druk informacji organizacyjnej dla PZP, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku.

 

INFORMACJA ORGANIZACYJNA PZP 2023 ROK

 


STANY RODZIN PSZCZELICH PSZCZELARZY, KTÓRZY NIE UCZESTNICZYLI W ROZDANIU PROJEKTOWYM w sezonie 2023/2024

 

W zakresie STANÓW RODZIN PSZCZELICH prosimy o sporządzenie listy osób, które nie brały udziału w tegorocznym rozdaniu projektowym i nie podały jeszcze swoich stanów rodzin pszczelich do wyliczenia składki członkowskiej i ulowej na rok 2024. Dane tych osób podajemy zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31.12.2023r. Nie ma na tą okoliczność przygotowanego specjalnego druku, dane te należy spisać na zwykłej kartce. Wskazane spisane dane należy dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku osobiście lub mailem na adres: [email protected]

 

 


Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję

Akcja "MIÓD NA SERCE"

Akcja "MIÓD NA SERCE"

FUNDACJA SPEM DONARE prowadząca HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

 

W 2023 roku FUNDACJA SPEM DONARE, prowadząca HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO w Licheniu Starym, już po raz drugi zwróciła się do Pszczelarzy, za pośrednictwem Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie, z prośbą o wsparcie organizowanej przez nich akcji "MIÓD NA SERCE". Prośba ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i odzewem naszych Pszczelarzy. Podobnie jak w roku ubiegłym 2022, tak i w tym roku, brać pszczelarska odpowiedziała dużym zaangażowaniem czynnie wspierając tą szczytną akcję. Fundacja Spem Donare, za pośrednictwem RZP Konin, otrzymała pierwszą partię produktu pszczelego - słoiki miodu. Akcja nadal trwa. Wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie zdążyli przekazać darów swojego serca, zapraszamy do Biura RZP Konin. 

 

Fundacja Spem Donare, na ręce Prezesa RZP Konin Pana Romana Kowalak, złożyła serdeczne podziękowania Zarządowi Regionalnemu Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie oraz wszystkim Pszczelarzom, uczestniczącym w tegorocznej akcji "MIÓD NA SERCE".

Poniżej prezentujemy otrzymane podziękowania i moment ich przekazania:

 

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"

 

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"

 

Fundacja Spem Donare

Przybliżamy nieco profil Fundacji Spem Donare i zakres ich działalności. Na stronie internetowej HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO przeczytamy taki wpis:

Hospicjum stacjonarne

Hospicjum jest miejscem do którego przyjmowani są pacjenci nieuleczalnie chorzy, nierokujący nadziei na wyleczenie w schyłkowym okresie życia, aby ten czas który im pozostał mogli spędzić w możliwie najlepszych warunkach. Działaniem obejmuje chorych potrzebujących pomocy, niezależnie od poglądów religijnych.

Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym, jako wszechstronna opieka nad pacjentami cierpiącymi na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w końcowym okresie życia. Celem jest poprawa jakości życia chorych poprzez możliwe uśmierzenie wszechogarniającego bólu i innych skutków choroby oraz na wsparciu psychicznym, duchowym, które ma przygotować chorego do spokojnej i godnej śmierci. Dla rodzin, których bliscy przebywają w hospicjum, jest wsparciem w trakcie choroby oraz podczas żałoby.

W zależności od stanu zdrowia chorego w Polsce dostępne są różnego rodzaju placówki oferujące całodobową opiekę.

Osoby, które:

 1. Wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS).
 2. Wymagają wzmożonej opieki medycznej winny być skierowane do zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL) lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej (ZPO).
 3. Cierpią na zaawansowaną i postępująca chorobę, nierokującą nadziei na wyleczenie w ostatnim nieuleczalnym stadium kwalifikowane są do opieki hospicyjnej.

Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego stanowi nowoczesny oddział szpitalny dla osób nieuleczalnie chorych, w którym oprócz pacjentów i personelu medycznego znajdują miejsce wolontariusze i rodziny chorych. Do hospicjum trafiają ubezpieczeni pacjenci na podstawie skierowania od lekarza, a jedynym kryterium przyjęcia jest rodzaj i stadium choroby.

Pacjentami opiekuje się wyspecjalizowany zespół składający się z:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • fizjoterapeutów,
 • opiekunów,
 • salowych,
 • psychologa,
 • dietetyka,
 • kapelana,
 • wolontariuszy,
 • personelu administracyjno-technicznego.

Opieka hospicyjna obejmuje:

 • przyjmowanie chorych z udokumentowanym zakończeniem leczenia, w szczególności cierpiących na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w terminalnej fazie choroby,
 • leczenie bólu i innych objawów somatycznych,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych poprawiających komfort życia chorych,
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin chorych,
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i socjalnych chorych,
 • zapewnienie dostępu do pomocy duchowej,
 • przyjmowanie chorych na okres czasowy w celu ulżenia rodzinie

W budynku licheńskiego hospicjum przygotowano dziewięć 2-3 osobowych pokoi z łazienkami, gabinety zabiegowe, salę rehabilitacyjną. Wyposażenie budynku jest w pełni profesjonalne, o najwyższym standardzie technicznym spełniającym wymogi opieki paliatywnej.

Pacjenci, których stan zdrowia na to pozwala, chętnie spędzają czas w sali terapii zajęciowej lub ogrodzie. Opiekę duchową, codzienną możliwość spowiedzi i uczestnictwa w Mszy świętej, zapewnia chorym kapelan. Obszerna kaplica urządzona na poddaszu jest w stanie pomieścić pacjentów na wózkach i łóżkach, dojazd do kaplicy z każdej kondygnacji zapewnia obszerna szpitalna winda osobowa. Pacjenci, których stan nie pozwala na przemieszczanie mogą uczestniczyć w Mszy św. dzięki transmisji poprzez odbiorniki telewizyjne w każdej sali chorych.


PODZIĘKOWANIE

 

Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie

oraz Prezes Pan Roman Kowalak

DZIĘKUJĄ

Naszym Pszczelarzom

za wsparcie, zrozumienie i okazane serce.

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"


RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Skulsku

KOŁO SKULSK – informacje 2023 roku

KOŁO SKULSK - informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Skulsku. To Nasze dwunaste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa - Marka Ciesielczyka.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Skulsku
RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Skulsku

ZARZĄD - KOŁO SKULSK

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Skulsku wchodzą: 

Prezes: Marek Ciesielczyk

V-ce Prezes: Maciej Dąbrowski

Sekretarz: Bartosz Busa

Skarbnik: Mariusz Wiśniewski

Członek Zarządu: Konrad Stranc

Członek Zarządu: Szczepan Stranc


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA SKULSK

Przewodniczący: Jacek Andrzejczak

Członek: Tomasz Jaskulski

Członek: Bogusław Kąkolewski


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE SKULSK

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Skulsku posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     64 1240 1415 1111 0011 2354 2033

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Skulsk na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Skulsku można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 691 182 702
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła - Pana Marka Ciesielczyka. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Skulsk, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Skulsk, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów - wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów - wersja interaktywna

Prezes Koła Skulsk →                                  formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA SKULSK

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Skulsk w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowi:   31 osób;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowi:   1795 pni;
 3.  członków honorowych Koło:   nie posiada;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   2 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA SKULSK

Koło Skulsk posiada w swoich szeregach siedmiu członków z tytułem "mistrza pszczelarza".  

Koło Skulsk nie posiada w swoich szeregach członków - edukatorów pszczelarstwa. 

Koło Skulsk nie posiada na swoim terenie pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA SKULSK

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Skulsk:

WIZYTÓWKA - KOŁO SKULSK

https://rzpkonin.pl/o-nas/wykaz-kol-rzp-konin/