Nabory dotacyjne w RZP Konin

Ruszamy z naborami dotacyjnymi w sezonie 2023/2024

Ruszamy z naborami dotacyjnymi w sezonie 2023/2024

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie przypomina, że niebawem ruszamy z naborami dotacyjnymi na sezon 2023/2024. Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami, RZP Konin na start wyznaczył datę 20 listopada 2023r. Nabory w Naszym Związku potrwają do 30 listopada 2023r. W tym okresie Biuro RZP Konin będzie przyjmowało zamówienia na 4 projekty: 

 1. szkolenie
 2. sprzęt
 3. leki
 4. pszczoły

 

Wszyscy pszczelarze, którzy w tym roku dotacyjnym chcą otrzymać wsparcie finansowe z ramienia RZP Konin, proszeni są o odpowiednie przygotowanie się do złożenia swoich zamówień. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie klikając w poniższy link:

https://rzpkonin.pl/regulamin-i-druki-dla-pszczelarzy-na-rok-2024-obsluga-dotacji-przez-rzp-konin/

 

ARiMR wraz z MRiRW również przygotowali zakres wytycznych i swoje regulaminy, które są wiążące dla wszystkich uczestników wparć finansowych. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:

https://rzpkonin.pl/arimr-regulamin-naboru-wnioskow-na-rok-2024/

 

Biuro RZP Konin w czasie trwania naboru tj. od 20 listopada 2023r. do 30 listopada 2023r. włącznie, będzie pracowało od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

 

RZP Konin będzie realizowało proces zbierania zamówień w trzech formach:

 1. przez Prezesów Kół - zamówienia składane na zebraniach w Kołach,
 2. przez Biuro RZP Konin - zamówienia składane bezpośrednio w Biurze,
 3. online - zamówienia składane poprzez skrzynkę mailową RZP Konin.

 

Każde Koło otrzymało swój dzień i godzinę na obsługę stacjonarną. W tym czasie zarówno pszczelarze poszczególnych Kół (obsługiwanych przez Biuro RZP Konin) jak również Prezesi Kół (zbierający zamówienia na zebraniach w Kołach) przekażą zamówienia do Biura RZP Konin. Na tą okoliczność ustalono kalendarium, według którego spotykamy się w Biurze RZP Konin w następujących dniach i godzinach: 

20.11.2023r. → Grodziec godzina 8.00, Kazimierz Biskupi godzina 9.00, Rychwał godzina 11.00, Pyzdry godzina 13.00

21.11.2023r. → Konin godzina 8.00, Wierzbinek godzina 13.00

22.11.2023r. → Skulsk godzina 8.00, Ślesin godzina 11.00

23.11 2023r. → Brudzew godzina 8.00, Golina godzina 10.00, Powidz godzina 13.00, Sompolno godzina 15.00

24.11.2023r. → Koło godzina 8.00

27.11.2023r. → Kramsk godzina 8.00, Słupca godzina 11.00

28.11.2023r. → Zagórów godzina 8.00, Wilczyn godzina 10.00, Tuliszków godzina 13.00

29.11.2023r. → Turek godzina 8.00, Władysławów godzina 14.00

30.11.2023r. → Witkowo godzina 8.00, Kleczew godzina 13.00

Obsługa online będzie odbywać się w tym samym terminie, tj. od 20 listopada 2023r. do 30 listopada 2023r. włącznie. Usługa ta jest dedykowana dla wszystkich pszczelarzy wybierających tą formę komunikacji. Zamówienia należy przesyłać na adres: [email protected] płatności natomiast przesyłać na indywidualne konto bankowe swojego Koła ze stosownym opisem (szczegóły w powyższym linku). Konta znajdziecie tutaj:

https://rzpkonin.pl/o-nas/wykaz-kol-rzp-konin/

 

Wszystkie informacje dotyczące asortymentu, jaki można zakupić w poszczególnych projektach, znajdziecie w zakładce DOTACJE w dedykowanym danemu projektowi dziale. Działy zostały stosownie opisane. Poniżej zamieszczamy oferty z poszczególnych projektów, jakie dotarły do RZP Konin:

 

sprzęt 

https://rzpkonin.pl/oferty-na-zakup-sprzetu-i-urzadzen-pszczelarskich-sezon-2023-2024/

 

leki

https://rzpkonin.pl/oferta-na-zakup-lekow-do-zwalczania-warrozy-sezon-2023-2024/

 

pszczoły

https://rzpkonin.pl/oferty-na-zakup-pszczol-i-odkladow-sezon-2023-2024/

Pamiętajcie! 

W dniu składania zamówień będą pobierane wpłaty za dwa projekty: szkolenie i leki:

* leki – 100 % wartość brutto;

* szkolenie – wyłącznie koszty zakwaterowania.

RZP Konin w dniu składania zamówienia nie będzie pobierało wpłaty od projektu pszczoły. Prezesi Kół zbiorą pieniądze w późniejszym terminie (po jego ogłoszeniu przez ARiMR). W tym samym terminie zbiorą faktury wraz z kartami pochodzenia matek od producentów, potwierdzenia odbioru matek na drukach od pszczelarzy (jak co roku) i wszystko wraz z zamówieniem i pieniędzmi przekażą do Biura RZP KONIN.

 

Nabory dotacyjne w RZP Konin
Nabory dotacyjne w RZP Konin w sezonie 2023/2024

Regulamin obsługi dotacji 2024 przez RZP KONIN

Regulamin i druki dla pszczelarzy RZP KONIN na rok 2024

Regulamin dla pszczelarzy RZP KONIN na rok 2024

 

Poniżej zamieszczamy regulamin obsługi dotacji przez RZP KONIN w sezonie 2023/2024. Regulamin ten przeznaczony jest dla wszystkich pszczelarzy zrzeszonych w RZP KONIN, którzy w roku dotacyjnym 2023/2024 zamierzają skorzystać z dofinansowań pozyskiwanych z zasobów ARiMR. Dokument ten zawiera wszystkie istotne kwestie, od podstawowych informacji, przez dokumentację i terminy naboru na płatnościach kończąc. Dokument ten wyjaśnia cały proces składania zamówień w RZP KONIN, który w tym sezonie uległ zmianom. Prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z wytycznymi i ich wdrożenie.

 

Regulamin dla pszczelarzy na rok 2024 - obsługa dotacji przez RZP KONIN
Regulamin dla pszczelarzy na rok 2024 - obsługa dotacji przez RZP KONIN

REGULAMIN DLA PSZCZELARZA 2024 - OBSŁUGA DOTACJI PRZEZ RZP KONIN

DRUKI ZAMÓWIEŃ

Poniżej zamieszczamy zestaw druków, jakie należy wypełnić i złożyć w RZP KONIN.

 

Pszczelarze składający swoje zamówienia stacjonarnie na zebraniach w Kołach:

 1. PROJEKT SPRZĘT (kliknij w linki):

  Druk zamówienia na sprzęt pszczelarski sezon 2023.2024

  Oświadczenie

 2. PROJEKTY: SZKOLENIE, LEKI, PSZCZOŁY (kliknij w link): bez zamówienia ale z oświadczeniem - wystarczy zapisać na kartce producenta, rodzaj asortymentu, cenę netto i brutto oraz zabrać gotówkę na wpłatę za zamówienia

  Oświadczenie


 

Pszczelarze składający swoje zamówienia stacjonarnie w Biurze RZP KONIN:

 1. PROJEKT SPRZĘT (kliknij w linki):

  Druk zamówienia na sprzęt pszczelarski sezon 2023.2024

  Oświadczenie

 2. PROJEKTY: SZKOLENIE, LEKI, PSZCZOŁY (kliknij w link): bez zamówienia ale z oświadczeniem - wystarczy zapisać na kartce producenta, rodzaj asortymentu, cenę netto i brutto oraz zabrać gotówkę na wpłatę za zamówienia. 

  Oświadczenie

 


 

Pszczelarze składający swoje zamówienia online:

 1. PROJEKT SPRZĘT (kliknij w linki):

  Druk zamówienia na sprzęt pszczelarski sezon 2023.2024

  Oświadczenie

 2. PROJEKTY: SZKOLENIE, LEKI, PSZCZOŁY (kliknij w linki): 

  DRUK ZAMÓWIENIA SEZON DOTACYJNY 2023/2024 wersja interaktywna

lub      DRUK ZAMÓWIENIA SEZON DOTACYJNY 2023/2024 wersja papierowa

Oświadczenie

WAŻNE!

Dla osób nie mogących złożyć zamówień osobiście w Biurze RZP Konin lub na zebraniach w Kołach - druk upoważnienia (kliknij w link):

Upoważnienie do reprezentacji Pszczelarza

 


 

Poniżej zamieszczamy poglądowo wypełnione druki zamówień na zakup:

 • sprzętu pszczelarskiego

 

WZÓR ZAMÓWIENIA NA SPRZĘT PSZCZELARSKI

 

Dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 10 pni pszczelich

Gospodarstwo pasieczne liczy ….170…. rodzin pszczelich x 100 zł = …..17.000,00….. limit refundacji (kwota nie wyższa niż 15.000,00 zł)

UWAGA!  Następuje redukcja do kwoty limitu czyli zakupu można dokonać maksymalnie do kwoty 15.000,00 zł netto

Rodzaj urządzenia

Symbol urządzenia, opis

Dostawca

Nr strony w kat.

Ilość

Cena netto

Wartość netto*

Miodarka

W233BBN_NP diagonalna 2-ramkowa, Ramka: D, WL, LN, AP, Ø400 mm, ręczna, napęd plastikowy – BASIC

ŁYSOŃ

1

1

714,63 

714,63 

Odstojnik

Dekrystalizator

557301,   pompodozownikSĄDECKI BARTNIK4114.292,6914.292,69

Stół do odsklepiania

Suszarka do obnóży

Topiarka do wosku

553319,   75ltrSĄDECKI BARTNIK317.398,387.398,38

Urządzenie do kremowania miodu

W20080B_Z150 l / ~210 kg, 230V, sterownik C05 – CLASSIC

ŁYSOŃ

6

1

5.056,91

5.056,91

Refraktometr

107920,   cyfrowy

ŁYSOŃ192649,591.299,18

Wózek ręczny do transportu uli

Wialnia do pyłku

Ul kompletny

A001 ul wielkopolski, 10-ramkowy, poliuretanowy, z powałką

NEKTARIADA

1

12

419,51

5.034,12

Elementy ula:

Dennica

Korpus

Powałka

Daszek

Kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe

Urządzenie do omiatania pszczół

Poławiacz pyłku

Sprzęt do pierzgi

Waga pasieczna

                    557712                      elektroniczna do 150 kgSĄDECKI BARTNIK412.089,442.089,44

Zestaw ramek w kompletach po 100 szt dowolnego typu

Kamera cyfrowa m.in. do monitoringu pasiek

RAZEM

35.885,35

* Wartość netto = ilość x cena netto

60%

21.531,21

UWAGA! Kwota do refundacji nie może być wyższa niż określony wyżej limit a zatem 60% to suma 21.531,21 czyli w tym przypadku nastąpi redukcja do kwoty maksymalnej dotacji czyli sumy 15.000,00 zł

      Do refundacji: ………………….15.000,00……………………..            Podpis: …………………..pełnym imieniem i nazwiskiem……………………


 

 • leków, matek i odkładów oraz uczestnictwo w szkoleniach

 

WZÓR ZAMÓWIENIA NA SZKOLENIE, LEKI I PSZCZOŁY

 


ARiMR regulamin naboru wniosków o dotacje na rok 2024

ARiMR - regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2024

ARiMR - regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2024

Znamy już wytyczne i pełen regulamin ogłoszony przez MRiRW oraz ARiMR. Informacje pojawiły się w sieci 6 listopada 2023r. w godzinach wieczornych. Teraz, na ich podstawie, RZP Konin opracuje i niebawem również przedstawi zasady przyjmowania wniosków w Naszej organizacji. A tymczasem ...

Zapraszamy do lektury.

 


Interwencje pszczelarskie – wkrótce start siedmiu naborów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza:

Od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze będą mogli składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tym czasie przeprowadzonych zostanie siedem naborów. Trzy z nich są znane beneficjentom (I.6.2; I.6.3; I.6.5) – były realizowane w kwietniu tego roku - cztery interwencje będą przeprowadzone po raz pierwszy. Również tym razem dokumenty będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Interwencja I.6.1 - Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać organizacje pszczelarskie oraz jednostki doradztwa rolniczego. Dofinansowanie obejmuje organizację szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków i produktów pszczelich.

Interwencja I.6.2 - Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać indywidualni pszczelarze oraz organizacje pszczelarskie (w imieniu pszczelarzy). Wsparciem finansowym objęty jest zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, odstojników oraz uli lub ich elementów.

Interwencja I.6.3 - Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać, w imieniu hodowców pszczół, wyłącznie organizacje pszczelarskie. Wsparcie powinno być przeznaczone na realizację operacji polegających na zakupie produktów leczniczych do walki z warrozą, w tym weterynaryjnych.

Interwencja I.6.4 - Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Realizowane z dofinansowaniem operacje muszą dotyczyć zakupu nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej, m.in. wag pasiecznych czy przyczep do przewozu uli.

Interwencja I.6.5 - Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać, w imieniu pszczelarzy, zrzeszające ich organizacje. Wsparciem objęty jest zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy.

Interwencja I.6.6 - Wsparcie naukowo-badawcze

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską.  Dofinansowanie obejmuje prace poświęcone zdrowiu pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacjom w gospodarce pasiecznej.

Interwencja I.6.7 - Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Wsparcie można przeznaczyć na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu.

 

Reasumując. Zgodnie z wyżej opisanymi warunkami Nasza organizacja - Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie, będzie realizować dla zrzeszonych u Nas pszczelarzy wyłącznie następujące projekty:

  1. szkolenie - interwencja I.6.1
  2. leki - interwencja I.6.3
  3. pszczoły - interwencja I.6.5
  4. sprzęt - interwencja I.6.2 (hybrydowo)

Pozostałe projekty, tj:

  1. wędrowna - interwencja I.6.4
  2. wsparcie naukowo-badawcze - interwencja I.6.6
  3. analiza miodu - interwencja I.6.7

są poza Naszą organizacją. To oznacza, że wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie indywidualni pszczelarze lub w przypadku projektu I.6.6. jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską

Natomiast projekt sprzęt - interwencja I.6.2 będą mogli składać zarówno indywidualni pszczelarze oraz organizacje pszczelarskie (w imieniu pszczelarzy) czyli kolejny rok pracujemy w systemie hybrydowym.


ARiMR regulamin naboru wniosków o dotacje na rok 2024
ARiMR regulamin naboru wniosków o dotacje na rok 2024

 

Rok pszczelarski 2024 w ARiMR

ARiMR w dniu 6 listopada 2023r., w godzinach wieczornych, ogłosił rozpoczęcie naborów wniosków na interwencje w sektorze pszczelarskim w 7 projektach. Poniżej prezentujemy zapisy z ich strony.

 

06.11.2023

Nabór wniosków od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji:

1) I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”;

2) I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

3) .6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;

4) I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

5) I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”;

6) I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”;

7) I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

 

1. Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

1) Interwencja I.6.1 - wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na organizacji szkolenia o tematyce:

 1. prowadzenie gospodarki pasiecznej;
 2. choroby pszczół i ich zwalczanie oraz zapobieganie;
 3. biologia rodziny pszczelej;
 4. pożytki i produkty pszczele;
 5. marketing i pozycjonowanie na rynku produktów;
 6. ekonomika gospodarki pasiecznej;
 7. wędrowna gospodarka pasieczna;
 8. innej – o ile zakres szkolenia o tematyce innej niż powyższe nie przekracza 30% godzin szkoleniowych.

 

2) Interwencja I.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

 1. miodarek,
 2. odstojników,
 3. dekrystalizatorów,
 4. stołów do odsklepiania plastrów,
 5. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 6. topiarek do wosku,
 7. urządzeń do kremowania miodu,
 8. refraktometrów,
 9. wózków ręcznych do transportu uli,
 10. wialni do pyłku,
 11. uli lub ich elementów,
 12. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
 13. urządzeń do omiatania pszczół,
 14. poławiaczy pyłku,
 15. sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 16. wag pasiecznych,
 17. pakietów ramek ulowych,
 18. kamer cyfrowych/fotopułapek.

 

3) Interwencja I.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 1. produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
 2. produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/8482 również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

 

4) Interwencja I.6.4 - ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej:

 1. przyczep (lawet) do przewozu uli;
 2. urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;
 3. wag pasiecznych;
 4. elektryzatorów (pastuchów elektrycznych);
 5. lokalizatorów GPS uli;
 6. ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

 

5) Interwencja I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 1. matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 2. odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych,
  w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 3. odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

 

6) Interwencja I.6.6 - wsparcie naukowo-badawcze:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na obsłudze i realizacji pracy naukowo-badawczej o tematyce związanej z:

 1. zdrowiem pszczół,
 2. jakością produktów pszczelich,
 3. innowacjami w gospodarce pasiecznej.

 

7) Interwencja I.6.7 - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 1. analiz fizyko-chemicznych miodu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
  w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz. 1773, z późn. zm.),
 2. analizy pyłkowej miodu.

 

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2024 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 16 października 2023 r.

 

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

 1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

1) Interwencja I 6.1:

 1. Organizacja pszczelarska, działająca w formie:
 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń pszczelarzy;
 3. zrzeszeń pszczelarzy;
 4. spółdzielni pszczelarskich;
 1. Jednostka doradztwa rolniczego.

2) Interwencja I 6.2:

 1. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,
 2. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:
  1. związków pszczelarskich;
  2. stowarzyszeń pszczelarzy;
  3. zrzeszeń pszczelarzy;
  4. spółdzielni pszczelarzy;
  5. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

3) Interwencja I 6.3:

 1. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:
 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń pszczelarzy;
 3. zrzeszeń pszczelarzy;
 4. spółdzielni pszczelarzy;
 5. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

4) Interwencja I.6.4:

 1. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich.

5) Interwencja I 6.5:

 1. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:
 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń ps
 3. zczelarzy;
 4. zrzeszeń pszczelarzy;
 5. spółdzielni pszczelarzy;
 6. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

6) Interwencja I 6.6:

 1. Jednostka naukowo-badawcza zajmująca się tematyką pszczelarską, która
  w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy opublikowała (lub jej pracownicy naukowi opublikowali) w czasopismach naukowych publikację z zakresu pszczelarstwa lub rynku miodu.

7) Interwencja I 6.7:

 1. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich.
 2. W zakresie Interwencji I.6.2, I.6.3 i I.6.5 – jeżeli wniosek o przyznanie pomocy składa organizacja pszczelarska to pszczelarz w nim zgłoszony, w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

 

4. Termin i sposób składania wniosków

1) wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.6.1 - I.6.7 objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

2) wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

 

5. Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim objętych niniejszym ogłoszeniem określa Regulamin naborów wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim (I.6.1-I.6.7) na rok pszczelarski 2024 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027:

Materiały

Regulamin naborów pszczelarskich
REGULAMIN​_A.pdf 0.54MB

 

6. Dane kontaktowe ARiMR

Departament Rynków Rolnych ARiMR

telefon: 22 242 06 50

adres mailowy: [email protected]

1zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. 2023 r., poz. 412 z późn. zm.).
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 1)

Pozostałe dokumenty:

Materiały

Załącznik nr 1 UMOWA I.6.1
Załącznik​_Nr​_1​_​_UMOWA​_I61.pdf 0.29MB
Załącznik nr 2 UMOWA I.6.2 organizacja
Załącznik​_Nr​_2​_​_UMOWA​_I62​_organizacja.pdf 0.33MB
Załącznik nr 3 UMOWA I.6.2 pszczelarz
Załącznik​_Nr​_3​_​_UMOWA​_I62​_pszczelarz.pdf 0.29MB
Załącznik nr 4 UMOWA I.6.3
Załącznik​_Nr​_4​_UMOWA​_I63.pdf 0.35MB
Załącznik nr 5 UMOWA I.6.4
Załącznik​_Nr​_5​_​_UMOWA​_I64.pdf 0.30MB
Załącznik nr 6 UMOWA I.6.5
Załącznik​_Nr​_6​_UMOWA​_I65.pdf 0.36MB
Załącznik nr 7 UMOWA I.6.6
Załącznik​_Nr​_7​_​_UMOWA​_I66.pdf 0.30MB
Załącznik nr 8 UMOWA I.6.7
Załącznik​_Nr​_8​_​_UMOWA​_I67.pdf 0.29MB
Załącznik nr 9 - wykaz załączników do WoPP
Załącznik​_Nr​_9​_​_załączniki​_WoPP.pdf 0.20MB
Załącznik nr 10 - wykaz załączników do WoP
Załącznik​_Nr​_10​_​_załączniki​_WoP.pdf 0.22MB
Załącznik nr 11 ankieta I.6.2
Załącznik​_Nr​_11​_​_ankieta​_I62.docx 0.02MB
Załącznik nr 12 ankieta I.6.3
Załącznik​_Nr​_12​_​_ankieta​_I63.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do umowy I.6.2 organizacja
Załącznik​_​_Nr​_​_2​_​_do​_​_umowy​_I62​_organizacja.docx 0.07MB


Poniżej prezentujemy pełen regulamin zamieszczony na stronach ARiMR.

Załącznik do Zarządzenia nr 36 /2023 Prezesa ARiMR (tekst jednolity)

REGULAMIN

NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

NA ROK PSZCZELARSKI 2024

W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO WPR NA LATA 2023-2027

 

Poniżej prezentujemy pełny Regulamin naboru wniosków o pomoc finansową na rok pszczelarski 2024 ogłoszony przez ARiMR w dniu 6 listopada 2023r.

REGULAMIN-ARiMR-ROK-PSZCZELARSKI-2024

 

Wszystkie informacje o poszczególnych projektach znajdziecie na Naszej stronie www.rzpkonin.pl w zakładce DOTACJE.

Do zobaczenia wkrótce.


oferty dotacyjne na zakup pszczół i odkładów

OFERTY na zakup pszczół i odkładów - sezon 2023/2024

Pszczoły i odkłady - oferty na sezon 2023/2024

Poniżej prezentujemy Państwu oferty dotacyjne na zakup pszczół i odkładów w sezonie 2023/2024 jakie otrzymał od producentów RZP Konin. 

Prosimy o zapoznanie się z asortymentem poszczególnego producenta. Szczegóły i przebieg składania zamówień przekażemy w późniejszym terminie, po uzyskaniu pełnych informacji z ARiMR.

 

Oferty producentów odkładów:

OFERTA 1 - Sebastian Szylar

1 OFERTA - SEBASTIAN SZYLAR

 


OFERTA 2 - Pasieka "Miłoszówka" Dariusz Lizik

2 OFERTA - PASIEKA "MIŁOSZÓWKA" DARIUSZ LIZIK

 


OFERTA 3 - Michał Poprawski

3 OFERTA - MICHAŁ POPRAWSKI

 


OFERTA 4 - Gospodarstwo Rolne Michał Imbiorowicz

4 OFERTA - GOSPODARSTWO ROLNE MICHAŁ IMBIOROWICZ

 


OFERTA 5 - Gospodarstwo Pszczelarskie "Pasieka Pod Lasem" Radosław Koligat

5 OFERTA - GOSPODARSTWO PSZCZELARSKIE "PASIEKA POD LASEM" RADOSŁAW KOLIGAT

 


OFERTA 6 - Gospodarstwo Pszczelarskie "MIŚ" Michał Giżewski

6 OFERTA - GOSPODARSTWO PSZCZELARSKIE "MIŚ" MICHAŁ GIŻEWSKI

 


OFERTA 7 - Wojciech Jesiołowski

7 OFERTA - WOJCIECH JESIOŁOWSKI

 


OFERTA 8 - Pasieka Hodowlana Wojciech i Maciej Smaruj

8 OFERTA - PASIEKA HODOWLANA WOJCIECH I MACIEJ SMARUJ

 


OFERTA 9 - Włodzimierz Piniek

9 OFERTA - WŁODZIMIERZ PINIEK

 


OFERTA 10 - PSZCZÓŁKA Kamil Lara 

10 OFERTA - PSZCZÓŁKA KAMIL LARA

 


 

Oferty producentów pszczół:

OFERTA 1 - Pasieka Zarodowa mgr inż. Krzysztof Kubeczek

1 OFERTA - PASIEKA ZARODOWA KRZYSZTOF KUBECZEK

 


OFERTA 2 - Działy Specjalne Produkcji Rolnej "PSZCZÓŁKA" Sokalski Tomasz

Uwaga! Tylko matki, bez odkładów.

2 OFERTA - DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ "PSZCZÓŁKA" TOMASZ SOKALSKI

 


OFERTA 3 - Pasieka MELLIFERA Maria Gembala, Agnieszka i Mariusz Duma

3 OFERTA - PASIEKA MELLIFERA MARIA GEMBALA, AGNIESZKA I MARIUSZ DUMA

 


OFERTA 4 - Pasieka Hodowlana "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz

4 OFERTA - PASIEKA HODOWLANA "SĄDECKI BARTNIK" JANUSZ KASZTELEWICZ

 


OFERTA 5 - Pasieka Hodowlana mgr inż. Leszek Bielicki

5 OFERTA - PASIEKA HODOWLANA LESZEK BIELICKI

 


OFERTA 6 - Gospodarstwo Pasieczne "Pasieka Szeligów"

6 OFERTA - GOSPODARSTWO PASIECZNE "PASIEKA SZELIGÓW"

 


OFERTA 7 - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie

7 OFERTA - KUJAWSKO-POMORSKI ODR W MINIKOWIE

 


OFERTA 8 - Wioletta Adamek

8 OFERTA - WIOLETTA ADAMEK

 


OFERTA 9 - Pasieka Hodowlana Krzysztof Loc

9 OFERTA - PASIEKA HODOWLANA KRZYSZTOF LOC

 


OFERTA 10 - "Dolina Stobrawy" Sp. z o.o. Pasieka Zarodowa w Maciejowie im. ks. dr. Jana Dzierżona

10 OFERTA - "DOLINA STOBRAWY" SP. Z O.O. PASIEKA ZARODOWA W MACIEJOWIE

 


OFERTA 11 - Pasieka Hodowlana Wojciech i Maciej Smaruj

Uwaga! Tylko matki, bez odkładów. Ofertę na odkłady zamieszczono w dziale powyżej.

11 OFERTA - PASIEKA HODOWLANA WOJCIECH I MACIEJ SMARUJ

 


OFERTA 12 - Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Strzyż

12 OFERTA - GOSPODARSTWO PASIECZNE TOMASZ STRZYŻ

 


OFERTA 13 - Pasieka Hodowlana MIODZIO Izabela Rachwalik

13 OFERTA - PASIEKA HODOWLANA MIODZIO IZABELA RACHWALIK

 


OFERTA 14 - Specjalistyczne Gospodarstwo Pszczelarskie. Gładys  Łukasz Gładys

14 OFERTA - SPECJALISTYCZNE GOSPODARSTWO PSZCZELARSKIE. GŁADYS   ŁUKASZ GŁADYS

 


OFERTA 15 - MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄ SPÓŁKA Z O.O. W ŁOWICZU

15 OFERTA - MCHiRZ Sp. z o.o. w Łowiczu

 


OFERTA 16 - "ZMITRUKIEWICZ" PASIEKA HODOWLANA

16 OFERTA - "ZMITRUKIEWICZ" PASIEKA HODOWLANA

 


OFERTA 17 - PASIEKA HODOWLANA mgr inż. Maria WILDE

17 OFERTA - PASIEKA HODOWLANA mgr inż. Maria WILDE

 


DRUKI DLA PRODUCENTÓW ODKŁADÓW

OFERTA NA ODKŁADY/PAKIETY PSZCZELE DLA RZP KONIN

RZP Konin przygotował dla Państwa druki do złożenia oferty na zakup odkładów. Należy wydrukować załączony druk, precyzyjnie go wypełnić i złożyć w określonym przez RZP Konin terminie. Termin składania ofert RZP Konin będzie określał i podawał do publicznej wiadomości w osobnym komunikacie na naszej stronie internetowej. 

 

DRUK OFERTY NA ODKŁADY, PAKIETY PSZCZELE DLA RZP KONIN

 


DRUKI DLA PSZCZELARZY

POKWITOWANIE ODBIORU MATEK, PAKIETÓW LUB ODKŁADÓW PSZCZELICH

 

DRUK POKWITOWANIA ODBIORU MATEK, PAKIETÓW LUB ODKŁADÓW PSZCZELICH

 


 

Rekomendujemy zapoznanie się z poniżej przedstawionymi warunkami uczestnictwa w projekcie ZAKUP PSZCZÓŁ - Mechanizm: I.6.5 - Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

https://rzpkonin.pl/mrirw-2024-wytyczne-do-projektu-pszczoly-interwencja-i-6-5-pomoc-na-odbudowe-i-poprawe-wartosci-uzytkowej-pszczol/


 

Poniżej prezentujemy tegoroczne listy producentów matek i odkładów pszczelich zgłoszonych do ARiMR:

Lista_producentów_matek_pakietów_i_odkładów_pszczelich_z_pasiek_z_których_zakup_będzie_podlegała_refundacji__02_08_2023

Lista_producentów_matek_pakietów_i_odkładów_pszczelich_z_pasiek_z_których_zakup_będzie_podlegała_refundacji__05_07_2023


MRiRW szczegółowe wytyczne pod projekt PSZCZOŁY na sezon 2023/2024

MRiRW 2024 - wytyczne do projektu PSZCZOŁY (interwencja I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół)

MRiRW 2024 - wytyczne do projektu PSZCZOŁY

(interwencja I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół)

 

W tym artykule prezentujemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące wyłącznie interwencji I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół czyli krótko mówiąc omawiamy projekt PSZCZOŁY. Na początku zamieściliśmy garść ogólnych informacji, aby zwrócić Państwa uwagę na podstawowe kwestie. W dalszej części zamieszczamy już informacje stricte dotyczące tego konkretnego wsparcia dotacyjnego. Zatem ... zaczynamy!

 

Informacje ogólne

Niniejsze wytyczne uzupełniają wytyczne podstawowe w odniesieniu do interwencji w sektorze pszczelarskim: I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Niniejsze wytyczne określają:

1) warunki przyznawania pomocy;

2) warunki realizacji operacji;

3) formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, oraz wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi;

4) warunki wypłaty pomocy;

5) zobowzania beneficjenta;

6) warunki zwrotu pomocy.

Pomoc w ramach interwencji I.6.5 realizuje następujący cel szczegółowy WPR: 2 „Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację”.

Niniejsze wytyczne zostały wydane w celu prawidłowej realizacji zadań przez ARiMR zwzanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, w szczególności opracowania ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, regulaminu naboru wniosków oraz procedur dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy.

Szczegółowe informacje znajdziecie w artykule pod tym linkiem →

MRiRW - Wytyczne szczegółowe na rok 2024 w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

 

Przyznawanie pomocy

1. Ocena wniosku o przyznanie pomocy będzie przeprowadzona według podstawowej kolejności, określonej w wytycznych  podstawowych.

2. Pomoc przyznaje się w formie refundacji koszw poniesionych w trakcie danego roku pszczelarskiego, następującym podmiotom:

     1) pszczelarzowi – w ramach I.6.2, I.6.4, I.6.7;

     2) organizacji pszczelarskiej, za której pośrednictwem pomoc jest udzielana pszczelarzowi - w ramach I.6.2, I.6.3, I.6.5;

     3) organizacji pszczelarskiej, z wyjątkiem grupy producentów rolnych - w zakresie działalności pszczelarskiej - w ramach I.6.1;

     4) JDR - w ramach I.6.1;

     5) jednostce naukowo-badawczej zajmującej się tematyką pszczelarską w ramach I.6.6.

3. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na środki finansowe w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, pomoc zostanie zredukowana. Redukcja będzie proporcjonalna, w oparciu o liczbę pni pszczelich posiadanych przez pszczelarzy ubiegających się o pomoc w ramach tej interwencji, według współczynnika określonego przez ARiMR - dotyczy interwencji I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.4, I.6.5, I.6.7.

4. W przypadku interwencji I.6.6, jeśli zapotrzebowanie na środki finansowe w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, wybór wspieranych wniosków nastąpi w oparciu o warunki przedmiotowe niniejszych wytycznych. wiążącej oceny wniosków, z uwzględnieniem warunków przedmiotowych niniejszych wytycznych, dokonuje zespół oceniający:

1) powołany przez ARiMR,

2) składający się z przedstawicieli ARiMR i MRiRW.

5. W przypadku niewykorzystania środków finansowych w danym roku pszczelarskim, przydzielonych na daną interwencję pszczelarską, nierozdysponowane środki z koperty finansowej mogą zostać przeniesione do wykorzystania w ramach innych interwencji pszczelarskich.

6. W przypadku niewykorzystania budżetu finansowego pozostałych interwencji pszczelarskich, środki te powiększają budżet interwencji I.6.3.

7. W odniesieniu do beneficjentów, którzy zawarli umowy na realizację kilku interwencji, w przypadku zagrożenia niewykorzystania środków finansowych w ramach danej umowy, możliwe jest przesunięcie tych środków na realizację innych umów, do wysokości 20% kwoty określonej w umowie.

8. Zasady oraz warunki przesunięcia tych środków zostaną określone w regulaminie naboru wniosków.

9. Beneficjent, który jest uprawniony do korzystania z pomocy w ramach interwencji I.6.2 i I.6.4, nie może korzystać w ramach PS WPR ze wsparcia w ramach interwencji I.10.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (dotacje) oraz interwencji I.10.5 „Rozwój małych gospodarstw”, w zakresie sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządz wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, wspieranych w ramach niniejszych interwencji.

10. W interwencjach w sektorze pszczelarskim nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy.

 

MRiRW szczegółowe wytyczne pod projekt PSZCZOŁY na sezon 2023/2024
MRiRW szczegółowe wytyczne pod projekt PSZCZOŁY na sezon 2023/2024

 

Warunki podmiotowe

1. W ramach interwencji I.6.5 pomoc przyznaje się pszczelarzowi za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej.

2. Pszczelarz, który otrzymuje pomoc:

  1. ma nadany numer EP;
  2. umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego) - warunek nie dotyczy pszczelarzy posiadających nie więcej niż 10 pni pszczelich.

3. Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

4. Organizacja pszczelarska może ubiegać się o refundację udokumentowanych koszw netto bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji oraz niezbędnego do realizacji projektu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

5. Dokumenty poświadczające dokonanie zakupu pszczół (faktury/rachunki) muszą być wystawione na organizację pszczelarską.

 

Warunki przedmiotowe

1. W ramach interwencji I.6.5 pomoc przyznaje się w formie refundacji do 70% koszw netto zakupu:

  1. matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
  2. odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
  3. odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów którzy uzyskali rekomendację zwzw lub zrzesz pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

2. Refundacji podlegają koszy zakupu pszczół z pasiek:

  1. w odniesieniu do których przed rozpoczęciem sprzedaży pszczół w danym roku pszczelarskim, przedstawiono ARiMR aktualne zwiadczenie weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich, wystawione przez lekarza weterynarii wolnej praktyki, a zainteresowanym pszczelarzom, kopię takiego zaświadczenia;
  2. w których nie stwierdzono objawów klinicznych chorób pszczół, w szczególności warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej;
  3. w których na potrzeby zwzane z interwencją wyprodukowano nie więcej łącznie niż 3 pakiety lub odkłady, w przeliczeniu na posiadany pień pszczeli.

3. Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich.

4. Maksymalna cena jednostkowa netto matki, pakietu lub odkładu pszczelego przyjęta do refundacji oraz inne zasady i warunki dotyczące pasiek z których zakup pszczół podlega refundacji, zostaną określone w regulaminie naboru wniosków.

5. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 10 000 zł.

6. Nie refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.


 

Więcej informacji

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w artykule pod tym linkiem →

MRiRW - Wytyczne szczegółowe na rok 2024 w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

 

Słownik pojęć

beneficjent – podmiot, któremu przyznano pomoc

koszt netto - koszt zakupu usługi lub produktu nie obejmujący podatku VAT

numer EP – numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

okres związania celem okres po wypłacie pomocy, w trakcie którego beneficjent powinien utrzymać spełnianie warunków przyznania i wypłaty pomocy oraz realizować lub zrealizować określone zobowiązania w ramach danej interwencji PS WPR

organizacja pszczelarska - podmiot działający w formie:

1) zwzku pszczelarskiego;

2) stowarzyszenia pszczelarzy;

3) zrzeszenia pszczelarzy;

4) spółdzielni pszczelarskiej;

5) grupy producentów rolnych - w zakresie działalności pszczelarskiej

pień pszczeli – ul wraz z zasiedlającą go rodziną pszczelą i plastrami stanowiącymi gniazdo (§ 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół)

pszczelarz podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zakaźnej

regulamin naboru wniosków regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy, o którym mowa w ustawie PS WPR

rok pszczelarski – okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy liczony od 16 października danego roku do 15 października roku następnego. Wyjątkowo rok pszczelarski 2023 rozpoczyna się 1 stycznia 2023 r., a kończy 15 października 2023 r.

wytyczne podstawowe – wytyczne w zakresie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, wydane na podstawie art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy PS WPR

 

Wykaz skrótów

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

EFRG – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

JDR - Jednostka Doradztwa Rolniczego

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PS WPR – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 rozporządzenie 2018/848 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

rozporządzenie 2021/2115 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013

rozporządzenie 2022/1475 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1475 z dnia 6 września 2022 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do ewaluacji planów strategicznych WPR oraz dostarczania informacji na potrzeby monitorowania i ewaluacji

ustawa PS WPR ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

ustawa zakaźna - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

Podstawa prawna

Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wslnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 i 1530).

 

Obowiązywanie wytycznych

Niniejsze wytyczne obowzują od dnia 15 marca 2023 r.


szczegółowe wytyczne do interwencji pszczelarskich na rok 2024

MRiRW - Wytyczne szczegółowe na rok 2024 w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

(wytyczne zmieniające w trakcie opiniowania)

 

MRiRW w dniu 19.10.2023r. udostępniło projekt zmiany wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim.

Najważniejsze zmiany obejmują:

 1. ujednolicenie kwalifikacji kosztów w odniesieniu do okresu ich ponoszenia dla wszystkich rodzajów interwencji w sektorze pszczelarskim;
 2. przeprowadzanie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach wsparcia naukowo-badawczego (I.6.6) przy udziale zespołu oceniającego;
 3. sprawy dotyczące przekazywania danych na potrzeby monitorowania i ewaluacji sektora pszczelarskiego.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected] w terminie do 27 października 2023 r.

 

Poniżej prezentujemy wersję wytycznych, które będą obowiązywały w rozdaniu projektowym w sezonie 2023/2024.

Poniżej prezentujemy materiały do pobrania wyżej omówionych zmian do wytycznych, które będą obowiązywały w rozdaniu projektowym w sezonie 2023/2024:

Do pobrania     Pismo​_przewodnie​_opiniowanie​_wytycznych​_zmieniajacych​_wytyczne​_szczegółowe​_interwencje​_w​_sektorze​_pszczelarskim.pdf 0.12MB

Do pobrania     Projekt​_wytycznych​_zmieniajacych​_-​_interwencje​_w​_sektorze​_pszczelarskim.pdf 0.68MB