KOMUNIKAT DOTACYJNY

Komunikat - zamknięcie rozliczeń projektów ARiMR 2024r.

Zamknięcie rozliczeń projektów dotacyjnych ARiMR sezonu 2023/2024

 

KOMUNIKAT

RZP Konin informuje, że do dnia 15 lipca 2024r. (poniedziałek) przyjmuje wszystkie dokumenty do rozliczenia projektów dotacyjnych w sezonie 2023/2024. Oznacza to, że wszystkie faktury, płatności, pisemne rezygnacje, oświadczenia i inne dokumenty należy dostarczyć do wskazanego terminu. Termin ten jest ostatecznym i nieprzekraczalnym.  Dokumenty dostarczone po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione z tegorocznych dotacjach, co będzie skutkowało wykluczeniem danego pszczelarza lub producenta z projektów ARiMR w sezonie 2023/2024.

 

KOMUNIKAT DOTACYJNY
KOMUNIKAT DOTACYJNY

ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO - WYTYCZNE ROZLICZENIOWE

Przypominamy, że dokumenty na sprzęt winny być przygotowane przez pszczelarzy w następujący sposób:

 1. kserokopia faktury wystawionej na pszczelarza (czytelna, pełna, bez obcięć) 2x
 2. kserokopia płatności za fakturę (czytelna, pełna, bez obcięć) 2x

Każdy z dokumentów należy opisać adnotacją "POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem pszczelarza.

 

Ważne!

1. Faktury, które są realizowane przez zamówienia, faktury zaliczki, faktury proformy, itp. winny również być dołączone do w/w zestawu dokumentów i również stosownie opisane wg w/w wzoru.


2. Przelew winien być dokonany z własnego konta bankowego i mieć właściwie wpisany tytuł. Jeśli płatność została dokonana z innego konta lub w tytule nie wpisano numeru faktury a inne informacje, w takich sytuacjach należy bezwzględnie na wydrukowanym potwierdzeniu przelewu uzupełnić informacje o pisemne wyjaśnienie, tj. np.: 

   → "Płatność dotyczy FA nr ..... z dnia ....", 

   → "Płatności dokonano ze wspólnego konta/konta żony/konta męża" 

   →  podpisać każdy dopisek czytelnym podpisem, pełnym imieniem i nazwiskiem.


3. Wydruk potwierdzenia zapłaty musi mieć opis "POTWIERDZENIE PRZELEWU" lub z treści winno wynikać, że płatność została WYKONANA (Bank Santander). Nie przyjmujemy płatności z komunikatem "PRZELEW ZLECONY DO REALIZACJI".

ZAKUP MATEK I ODKŁADÓW - WYTYCZNE ROZLICZENIOWE

Dokumenty za zakup matek i odkładów winny być przygotowane przez producentów w następujący sposób:

 1. oryginał faktury wystawiony na RZP Konin
 2. karta pochodzenia matki
 3. wykaz odbiorców matek i odkładów

Dokumentacja winna być przesłana na adres RZP Konin (znajdziesz go tutaj) w ustalonym z Biurem RZP Konin terminie. Termin został dookreślony z każdym producentem w momencie składania przez RZP Konin zamówień na zakup matek i odkładów.

 

Zapłata za matki/odkłady - Pszczelarze dokonują wpłaty za zakup matek i odkładów Prezesom swoich Kół potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na listach lub na konto główne/subkonto Koła RZP Konin. Pszczelarze dokonujący wpłat za matki/odkłady na konto RZP Konin (główne lub subkonto Koła) winni dokładnie opisywać tytuł przelewu: "ZAPŁATA ZA MATKI/ODKŁADY ...(wpisać rodzaj matki/odkład: MnieU, MUN, MUS, REP, O)... OD ...(wpisać producenta)... DLA ...(wpisać imię i nazwisko pszczelarza)... Z KOŁA ...(wpisać przynależność do Koła)...".

 

Opis skrótów matek i odkładów:

MnieU - matki nieunasienione

MUN - matki unasienione naturalnie

MUS - matki unasienione sztucznie

REP - matki reprodukcyjne

O - odkłady

 

Potwierdzenie odbioru matek i odkładów

Przypominamy, że każdy z pszczelarzy, który dokonał zakupu matek/odkładów, jak co roku, winien wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin za pośrednictwem swojego Prezesa Koła druk POKWITOWANIA ODBIORU MATEK, ODKŁADÓW I PAKIETÓW PSZCZELICH.

Druk znajduje się tutaj → PSZCZOŁY 2023.2024 Pokwitowanie odbioru matek, odkładów i pakietów pszczelich

 

ZAKUP LEKÓW - WYTYCZNE ROZLICZENIOWE

Dokumenty za zakup leków winny być przygotowane przez producentów w następujący sposób:

 1. oryginał faktury wystawiony na RZP Konin
 2. zbiorcza lista odbiorców leków dla RZP Konin ze stosownym oświadczeniem lekarza weterynarii o dokonaniu przez niego wpisu wydanych leków do książek leczenia zwierząt pszczelarzy z RZP w Koninie zgodnie z w/w zestawieniem

Dokumentacja winna być przesłana na adres RZP Konin (znajdziesz go tutaj) w ustalonym z Biurem RZP Konin terminie. Termin został dookreślony w momencie składania przez RZP Konin zamówienia na zakup leków.

 

Zapłata za leki - Pszczelarze dokonują wpłaty za zakup leków Prezesom swoich Kół lub w Biurze RZP Konin w momencie składania zamówienia, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na zamówieniu lub dokonując wpłaty na konto główne/subkonto Koła RZP Konin. Pszczelarze dokonujący wpłat za leki na konto RZP Konin (główne lub subkonto Koła) winni dokładnie opisywać tytuł przelewu: "ZAPŁATA ZA LEKI ...(wpisać rodzaj leku)... OD ...(wpisać producenta)... DLA ...(wpisać imię i nazwisko pszczelarza)... Z KOŁA ...(wpisać przynależność do Koła)...".

 

Potwierdzenie odbioru leków

Przypominamy, że każdy z pszczelarzy, który dokonał zakupu leków, jak co roku, winien odebrać leki i podpisać się na liście u swojego Prezesa Koła.

 

KOMUNIKAT DOTACYJNY RZP KONIN 2024r.
KOMUNIKAT DOTACYJNY RZP KONIN 2024r.

szkolenie w RZP Konin

Szkolenie w RZP Konin

Szkolenie w RZP Konin

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie zaprasza pszczelarzy i osoby niezrzeszone na coroczne szkolenie pszczelarskie. Odbędzie się ono w dniach 23-24 marca 2024r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "GWAREK" w Ślesinie ul. Leśna 5. Szkolenie to jest dofinansowywane z środków ARiMR.

Tegorocznymi wykładowcami są:

 1. Paweł Heczko - specjalista ds rozwoju marek, specjalista w obszarze marketingu internetowego   więcej tutaj: pawelheczko.pro
 2. Radosław Piotrowski - lekarz weterynarii
 3. Piotr Mrówka - specjalista ds pszczół, właściciel Gospodarstwa Pszczelarskiego MRÓWKA   więcej tutaj: www.pmrowka.pl

 

Na szkoleniu zostaną omówione następujące tematy:

Pan Paweł Heczko omówi:

  • marketing
  • pozycjonowanie produktów na rynku pszczelim

 

Pan Radosław Piotrowski omówi:

  • choroby i zagrożenia pszczół: warroza, brauloza, akarioza, nosemoza, grzybica, zgnilec amerykański
  • zasady stosowania leków weterynaryjnych w pasiece z uwzględnieniem ich wpływu na produkty pszczele
  • pomoc przedmedyczna przy użądleniach

 

Pan Piotr Mrówka omówi:

  • biologia rodziny pszczelej
  • przegląd pasieki po zimie (osyp, symptomy głodu, awaryjne podkarmianie ciastem, itp.)
  • główny przegląd wiosenny  (przenoszenie uli na odległość, funkcja poidła, poszerzanie gniazd, itp.)
  • przygotowanie jesienne rodzin do zimy (technika karmienia, ścieśnianie gniazd, technika i rodzaj pokarmu)

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie przewidział dodatkowe spotkanie z Panem Dariuszem Ryś, pszczelarzem Koła Konin, który zaprezentuje i omówi swój Notatnik dla pszczelarzy. Hi Bees to sterowana głosem aplikacja na smartfona do robienia notatek podczas przeglądów uli w pasiekach.

ulotka hibees strona 1
ulotka hibees strona 1
ulotka hibees strona 2
ulotka hibees strona 2

 

 

Program szkolenia przedstawia się następująco:

23.03.2024r. - sobota

10.00 - 12.45   wykładowca: Paweł Heczko (3 godz)

13.00 - 13.30   obiad

13.45 - 18.30   wykładowca: lek. wet. Radosław Piotrowski (5 godz)

19.00               kolacja

24.03.2024r. - niedziela

8.00 - 8.30       śniadanie w formie bufetu

9.00 - 14.45     wykładowca: Piotr Mrówka (6 godz)

15.00               obiad i zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia do dyspozycji pszczelarzy pozostaje kawa, herbata i ciasto. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie oprawionej broszury, a po zakończeniu szkolenia CERTYFIKAT.

 

Ważne!

Osoby dotychczas niezapisane, a chętne do wzięcia udziału w tegorocznym szkoleniu, proszone są o dokonanie zgłoszenia w Biurze RZP KONIN maksymalnie do dnia 12 marca 2024r. Uczestnikami mogą być osoby zrzeszone w RZP Konin i osoby niezrzeszone, planujące założenie pasieki.


szkolenie w RZP Konin
szkolenie w RZP Konin

VARROMED - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

VARROMED - charakterystyka leku

VARROMED - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

Dziś Waszą uwagę kierujemy na kolejny lek, ostatni z całej serii, jaki został Nam do omówienia, czternasty z listy o nazwie VARROMED. W tym cyklu publikujemy dane uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie dotacyjnym 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii. 

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, niezmiennie ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Przekazywana tutaj wiedza wprowadza różnorodność, poszerza horyzonty, niesie wartość, zmienia punkt widzenia, rzuca nowe światło na tematykę leczenia pszczół. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat. To Nasz ostatni wpis w tym cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół. Liczymy, że przypadł on Wam do gustu i tym samym zachęciliśmy Was do częstego zaglądania na Naszego bloga, w aktualności, po więcej takich pszczelarskich smaczków, tematycznych informacji i ciekawostek z życia ula a tymczasem …

 

Zachęcamy do lektury ostatniego leku.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

 

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

 

Dziś szczegółowo omówimy czternasty z nich i zarazem ostatni – VARROMED

 

VARROMED - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
VARROMED - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

VARROMED - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU


THYMOVAR - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

THYMOVAR - charakterystyka leku

THYMOVAR – KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

W Naszym cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół, prezentujemy następny lek z serii, trzynasty i jednocześnie przedostatni, jaki został Nam do omówienia, o nazwie THYMOVAR. Publikujemy tutaj dane, uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie dotacyjnym 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii.

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Przekazywana wiedza wprowadza różnorodność, poszerza horyzonty, niesie wartość, zmienia punkt widzenia, rzuca nowe światło na tematykę leczenia pszczół. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat. Liczymy, że cykl ten przypadł Wam do gustu a tymczasem …

 

Zachęcamy do dalszej lektury.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

 

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

 

Dziś szczegółowo omówimy trzynasty z nich – THYMOVAR

THYMOVAR - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
THYMOVAR - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

THYMOVAR - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU


POLYVAR YELLOW - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

POLYVAR YELLOW - charakterystyka leku

POLYVAR YELLOW – KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

W Naszym cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół, prezentujemy następny lek z serii, dwunasty o nazwie POLYVAR YELLOW. To jeden z trzech ostatnich, jakie zostały Nam do omówienia. Publikujemy tutaj dane, uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie dotacyjnym 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii.

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Przekazywana wiedza wprowadza różnorodność, poszerza horyzonty, niesie wartość, zmienia punkt widzenia, rzuca nowe światło na tematykę leczenia pszczół. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat. Liczymy, że cykl ten przypadł Wam do gustu a tymczasem …

 

Zachęcamy do dalszej lektury.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

 

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

 

Dziś szczegółowo omówimy dwunasty z nich – POLYVAR YELLOW

POLYVAR YELLOW - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
POLYVAR YELLOW - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

POLYVAR YELLOW - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU


OXYBEE - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

OXYBEE - charakterystyka leku

OXYBEE – KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

W Naszym cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół, prezentujemy kolejny lek, jedenasty z serii, o nazwie OXYBEE. W tym cyklu publikujemy dane uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie dotacyjnym 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii.

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Przekazywana wiedza wprowadza różnorodność, poszerza horyzonty, niesie wartość, zmienia punkt widzenia, rzuca nowe światło na tematykę leczenia pszczół. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat. Liczymy, że cykl ten przypadł Wam do gustu a tymczasem …

 

Zachęcamy do dalszej lektury.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

 

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

 

Dziś szczegółowo omówimy jedenasty z nich – OXYBEE

OXYBEE - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
OXYBEE - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

OXYBEE - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU


FORMICPROTECT - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

FORMICPROTECT - charakterystyka leku

FORMICPROTECT – KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

W Naszym cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół, prezentujemy kolejny lek, dziesiąty z serii o nazwie FORMICPROTECT. W tym cyklu publikujemy dane uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie dotacyjnym 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii.

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Przekazywana wiedza wprowadza różnorodność, poszerza horyzonty, niesie wartość, zmienia punkt widzenia, rzuca nowe światło na tematykę leczenia pszczół. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat. Liczymy, że cykl ten przypadł Wam do gustu a tymczasem …

 

Zachęcamy do dalszej lektury.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

 

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

 

Dziś szczegółowo omówimy dziesiąty z nich – FORMICPROTECT

FORMICPROTECT - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
FORMICPROTECT - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

FORMICPROTECT - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU


BIOWAR - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

BIOWAR - charakterystyka leku

BIOWAR – KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

W Naszym cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół, przechodzimy do kolejnych publikacji. Dziś uwagę poświęcimy następnemu z nich, dziewiątemu o nazwie BIOWAR. W Naszym cyklu publikujemy dane uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie dotacyjnym 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii.

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Przekazywana wiedza wprowadza różnorodność, poszerza horyzonty, niesie wartość, zmienia punkt widzenia, rzuca nowe światło na tematykę leczenia pszczół. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat. Liczymy, że cykl ten przypadł Wam do gustu a tymczasem ...

 

Zachęcamy do dalszej lektury.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

 

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

 

Dziś szczegółowo omówimy dziewiąty z nich – BIOWAR

BIOWAR - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
BIOWAR - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

BIOWAR - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU


BAYVAROL - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

BAYVAROL - charakterystyka leku

BAYVAROL – KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

W Naszym cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół, osiągnęliśmy już półmetek. Nadszedł czas na kolejne publikacje. Dziś uwagę poświęcimy następnemu z nich, już ósmemu o nazwie BAYVAROL. W Naszym cyklu publikujemy dane uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie dotacyjnym 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii.

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Przekazywana wiedza wprowadza różnorodność, poszerza horyzonty, niesie wartość, zmienia punkt widzenia, rzuca nowe światło na tematykę leczenia pszczół. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat. Liczymy, że cykl ten przypadł Wam do gustu a tymczasem ...

 

Zachęcamy do dalszej lektury.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

 

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

 

Dziś szczegółowo omówimy ósmy z nich – BAYVAROL

BAYVAROL - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
BAYVAROL - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

BAYVAROL - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU


APISTRIP - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

APISTRIP - charakterystyka leku

APISTRIP – KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

W cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół, dziś uwagę poświęcimy kolejnemu z nich, siódmemu o nazwie APISTRIP. Publikujemy dane uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii.

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat.

Zachęcamy do lektury.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

Dziś szczegółowo omówimy siódmy z nich – APISTRIP

APISTRIP - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
APISTRIP - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

APISTRIP - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU